Magnetische pulsen gaan migraine tegen

Er is weer hoop voor de miljoenen mensen die aan migraine lijden. Een apparaatje dat een magnetische puls aan het achterhoofd afgeeft, moet de pijn verminderen. Mensen bij wie de migraine wordt voorafgegaan door pijnscheuten en vlekken voor de ogen hebben baat bij de behandeling.

De onderzoekers gaven 200 mensen die aan migraine lijden een apparaatje. De proefpersonen kregen de opdracht om op de knop te drukken zodra ze de migraine voelden aankomen. In de helft van de gevallen kwam er dan een magnetische puls uit. In de andere helft van de gevallen gebeurde er niets. Na twee uur gaf veertig procent van de mensen met het echte apparaatje aan geen pijn te voelen. In de groep die een placebo had gekregen was slechts 22 procent pijnvrij.

De magnetische puls heeft geen bijwerkingen en het apparaatje is gemakkelijk te gebruiken. Uit onderzoek is gebleken dat het resultaat tot 48 uur merkbaar blijft. Wetenschappers zijn enthousiast over de vondst en denken dat deze techniek – single-pulse transcranial magnetic stimulation – kan uitgroeien tot een alternatief voor zwaardere medicatie.

Het is onbekend hoe het apparaatje voorkomt dat de pijn ontstaat. Wellicht onderbreekt de magnetische puls elektrische signalen in het brein. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit apparaatje ook daadwerkelijk op de markt kan worden gebracht. Theoretisch gezien zouden de magnetische pulsen namelijk een epileptische aanval kunnen veroorzaken. Vooralsnog is het apparaatje dan ook ongeschikt voor mensen met epilepsie.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd