Magnetisch veld van de aarde wordt snel zwakker

magnetischveld

De afgelopen zes maanden is het magnetisch veld van de aarde over het algemeen sterk verzwakt. Dat blijkt uit de eerste metingen van drie satellieten van ESA. Het kan erop wijzen dat het magnetisch veld zich binnenkort gaat omkeren.

De drie satellieten – die samen worden aangeduid als Swarm – werden in november 2013 gelanceerd. Onderzoekers gebruiken ze om het magnetisch veld van de aarde – dat ons beschermt tegen onder meer kosmische straling – te bestuderen. De eerste resultaten van Swarm zijn nu binnen en werden halverwege vorige maand tijdens de Third Swarm Science Meeting gepresenteerd.

De resultaten
Uit de gegevens blijkt dat het magnetisch veld van de aarde de afgelopen zes maanden over het algemeen sterk verzwakt is. Met name op het westelijk halfrond nam het magnetisch veld in kracht af. In andere gebieden – zoals bijvoorbeeld het zuidelijke deel van de Indische Oceaan – is het magnetisch veld sinds januari juist in kracht toegenomen. De laatste metingen bevestigen bovendien dat het magnetische noorden zich richting Siberië beweegt.

Waarom?
De onderzoekers hopen de komende tijd het magnetisch veld van de aarde met behulp van Swarm nader te bestuderen. Ze hopen dan onder meer te achterhalen waarom het magnetisch veld momenteel zwakker wordt. En waarom het veel sneller verzwakt dan eerder het geval was. Eén van de mogelijke verklaringen voor het snel zwakker wordende magnetische veld is dat de magnetische polen zich binnenkort gaan omkeren.

Hoewel zich over het omkeren van de magnetische polen van de aarde allerlei wilde verhalen de ronde doen, is de omkering geen reden tot zorg. De magnetische polen van de aarde keren zich vrij regelmatig om: de laatste twintig miljoen jaar gebeurde het gemiddeld elke 200.000 tot 300.000 jaar. Afgaande op de snelheid waarmee het magnetisch veld tot voor kort veranderde, dachten onderzoekers dat het binnen 2000 jaar weer zo ver zou zijn. Swarm wijst er echter op dat het magnetische veld sneller aan het verzwakken is en dat de omkering zich wellicht eerder aandient.

Bronmateriaal

"Swarm reveals earth's changing magnetism" - ESA.int
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door ESA / DTU Space.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd