Magneet rekent af met alzheimer

Wetenschappers hebben het brein van alzheimerpatiënten met succes aan magnetische krachten blootgesteld. Zolang de magneet tegen of nabij het hoofd werd gehouden, begrepen de patiënten voor het eerst sinds lange tijd weer wat er tegen hen gezegd werd.

Volgens de Italiaanse onderzoekers veranderen de magneten de activiteiten in de hersenen. Ze stellen patronen die door de ziekte beschadigd zijn bij, waardoor signalen voor het eerst sinds lange tijd weer doorkomen. Hoewel het onderzoek zeer klein was – tien patiënten ondergingen het experiment – zijn de resultaten veelbelovend.

Experiment
De onderzoekers lieten magnetische pulsen 25 minuten lang snel en herhaaldelijk achter elkaar los op de prefrontale kwab. De helft van de proefpersonen onderging dit vijf dagen per week en dat vier weken lang. De andere helft kreeg twee weken lang een placebobehandeling en daarna twee weken een echte behandeling.

Effectief
Uit de resultaten bleek dat de mensen die de hele tijd de echte behandeling hadden gekregen veel beter scoorden. Zij begrepen in 66 tot 77 procent van alle gevallen wat er tegen hen gezegd werd. Het effect van de behandeling bleef lang hangen. Zelfs acht weken na de behandeling reageerden de alzheimerpatiënten nog adequater dan voor de behandeling het geval was.

Taal
Volgens de onderzoekers hebben de magnetische krachten de cognitieve functies zoals bijvoorbeeld het geheugen niet verbeterd. Dat wijst erop dat de behandeling van de prefrontale kwab alleen de taal beter laat doorkomen.

Stilte
Het is al langer bekend dat het brein met behulp van magnetische kracht gemakkelijk te manipuleren valt. Zo lieten Britse onderzoekers de magneten los op een specifiek deel van de hersenen en konden zo de spraak van hun proefpersonen lam leggen. De wetenschappers lieten de proefpersonen praten en zetten de magneet halverwege het verhaal aan. Vanaf dat moment viel de vertelling stil. De proefpersonen gaven aan de woorden in hun hoofd te hebben, maar niet in staat te zijn deze te laten horen. Nog zo’n trucje: door een magnetische kracht over de linkerzijde van het hoofd te bewegen, kan de rechterarm geactiveerd worden en opspringen. De proefpersonen bleken daar geen controle over te hebben.

In de alternatieve geneeskunde wordt de magneet al langer als genezende kracht beschouwd. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit niet geheel onterecht is.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd