Maan is natter dan gedacht

Onderzoek toont aan dat het binnenste van de maan veel meer water bevat dan gedacht. En dat gooit de theorie over het ontstaan van de maan overhoop.

“De laatste drie jaar hebben wetenschappers gediscussieerd over de mogelijkheid van waterrijke delen in het binnenste van de maan,” legt onderzoeker John Eiler uit. “Dit onderzoek beantwoordt alle vragen. Het is het eerste duidelijke bewijs.”

Twijfels
In 2008 ontdekten wetenschappers kleine hoeveelheden water in vulkanisch glas dat tijdens de Apollo 15- en Apollo 17-missie was verzameld. Maar veel wetenschappers vonden dat bewijs niet doorslaggevend en er bleef twijfel over de hoeveelheid water op de maan.

Nieuwe analyse
Een nieuwe analyse van maanstenen laat zien dat het gesteente eigenlijk tien keer zoveel water bevat. En dat is vergelijkbaar met de hoeveelheid water in de mantel van de aarde.

WIST U DAT…

de mysterieuze ‘maanbacteriën’ onlangs afkomstig bleken te zijn van een wetenschapper?

Scenario
De conclusie van de wetenschappers gooit het hele beeld dat onderzoekers hebben van de vorming van de maan overhoop. Nu neemt men aan dat een object ter grootte van Mars vier miljard jaar geleden op de aarde botste. Daarbij kwam een stuk planeet los en dat werd de maan. Maar in dat scenario is het onmogelijk dat gesteente op de maan water bevat: zo’n enorme botsing zou al het water hebben doen verdampen.

Problemen
“Als de hele maan zoveel water bevat als de stukjes die wij geanalyseerd hebben, komt de theorie over de gigantische inslag een beetje in de problemen,” stelt onderzoeker Alberto Saal. “Hoe het water daar (op de maan, red.) is terechtgekomen is een vraag waar we aan moeten werken.” Wetenschappers wijzen er echter op dat de analyse van enkele maanstenen nog niet bewijst dat de hele maan zoveel water bevat. “Het bewijst alleen dat er waterrijke gebieden zijn,” concludeert Eiler.

Er werd eerder al wel water op de maan aangetroffen, maar wetenschappers gingen ervan uit dat het hier terechtkwam door externe factoren zoals kometen of meteorieten. Dit onderzoek laat echter zien dat het goed mogelijk is dat het water echt op de maan thuishoort: het zit mogelijk in het binnenste van de maan. Wellicht zouden vulkanische uitbarstingen ervoor gezorgd hebben dat het water in de tijdelijke atmosfeer belandde, als regen weer naar beneden viel en op de koudste plekken op de maan bevroor.

Bovenstaande foto is gemaakt door Kevin Collins (via Flickr.com).

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd