Luchtvervuiling maakt mogelijk dommer

Nieuw onderzoek suggereert dat langdurige blootstelling aan luchtvervuiling bepaalde cognitieve vaardigheden aantast.

Dat luchtvervuiling slecht is voor je gezondheid, weten we eigenlijk allemaal. Zo kan het bijvoorbeeld problemen met de luchtwegen veroorzaken. Maar nieuw bewijs suggereert nu dat luchtvervuiling ook mentaal letsel kan veroorzaken, en invloed heeft op onze cognitieve vaardigheden. Zo stellen onderzoekers in een nieuwe studie dat langdurige blootstelling aan luchtvervuiling mensen dommer maakt.

Witte stof

Hoewel de onderzoekers sterke vermoedens hebben dat luchtvervuiling de oorzaak is van de cognitieve achteruitgang, weten ze nog niet precies hoe dit ontstaat. Zo suggereren ze dat het te maken kan hebben met de witte stof in de hersenen, dat onderdeel is van het centrale zenuwstelsel. Dit gedeelte speelt een belangrijke rol bij de coördinatie van communicatie tussen verschillende hersengebieden.

Luchtvervuiling
Luchtvervuiling is een groot probleem, vooral in ontwikkelingslanden. Zo woont het merendeel van de bevolking in deze landen op plaatsen waar de lucht erg verontreinigd is. Uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie liggen de top 20 meest vervuilde steden allemaal in ontwikkelingslanden. Daarnaast voldoen bijna alle steden (98%) met meer dan 100.000 inwoners, in lage- en middeninkomenslanden niet aan de richtlijnen voor de luchtkwaliteit die opgesteld zijn door de WHO. De onderzoekers concentreerden zich in deze studie op China, een land met een enorm luchtvervuilingsprobleem. Echter kunnen de resultaten kunnen ook toegepast worden op andere landen.

Bevindingen
De onderzoekers voerden wiskundige en mondelinge testen uit bij 25.000 mensen, afkomstig uit 162 verschillende districten in China. De test werd gedaan bij zowel mannen als vrouwen van verschillende leeftijden (uiteenlopend van tiener tot oudere). Uit de bevindingen blijkt dat hoe groter de luchtvervuiling in een gebied is, hoe slechter de mensen scoorden op de twee testen. “Luchtvervuiling heeft vooral invloed op de mondelinge testscores,” schrijven de onderzoekers in hun rapport. Daarnaast concluderen de onderzoekers dat naarmate mensen ouder worden, het negatieve effect groter wordt, vooral bij mannen. Hoe langer je blootgesteld wordt aan luchtvervuiling, hoe meer de cognitieve vaardigheden dus over tijd afnemen.

Laag opgeleid
Daarnaast stelden de onderzoekers vast dat vooral mannen met een lage opleiding slecht op de twee testen scoorden. Volgens de onderzoekers kan dit te maken hebben met dat lager geschoolde mannen vaker in de open lucht werken en daardoor meer aan de vervuilde lucht worden blootgesteld.

Op dit moment weten de onderzoekers nog niet welk luchtvervuilde bestanddeel we als schuldige moeten aanwijzen. In het onderzoek analyseerden de onderzoekers stikstof, zwaveldioxide en deeltjes kleiner dan 10 micrometer. De onderzoekers waarschuwen daarnaast dat we op dit moment misschien het effect van luchtvervuiling op ons brein onderschatten. Zo denken ze dat luchtvervuiling ook een potentiële risicofactor is voor het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie.

Bronmateriaal

"
The impact of exposure to air pollution on cognitive performance
" - PNAS

Afbeelding bovenaan dit artikel: "
Pixabay
" - Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd