Luchtvervuiling lijkt ook de nachtrust aan te tasten

Langdurige blootstelling aan hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide (NO2) lijkt een negatief effect te hebben op de nachtrust.

Wetenschappers bestudeerden 1863 Amerikaanse proefpersonen. Zij hadden een gemiddelde leeftijd van 68 jaar en droegen zeven dagen op rij een polsbandje dat hun bewegingen monitorde. Aan de hand van de gegevens die dit polsbandje verzamelde, konden de onderzoekers de ‘slaapefficiëntie’ berekenen. Hieronder verstaan ze het percentage van de tijd dat mensen slapend in bed doorbrengen ten opzichte van het percentage van de tijd dat mensen wakker zijn.

Luchtvervuiling
Vervolgens vergeleken de onderzoekers de proefpersonen met de laagste ‘slaapefficiëntie’ met de proefpersonen die de hoogste ‘slaapefficiëntie’ hadden. Ze waren daarbij vooral benieuwd of luchtvervuiling invloed had op de slaapefficiëntie. Om te achterhalen hoe schoon de lucht was waarin de slechtst en best slapende proefpersonen woonden, keken de onderzoekers naar het adres van de proefpersonen. Ze lieten zich daarbij leiden door metingen die in de buurt van dat woonadres door de MESA Air and Environmental Protection Agency waren uitgevoerd en richtten zich met name op twee vervuilende stoffen: NO2 (een gas dat voornamelijk vrijkomt door verkeer) en PM2.5 (fijnstof).

WIST JE DAT…

…luchtvervuiling mogelijk Alzheimer veroorzaakt?

Verband
Uit het onderzoek blijkt dat de mensen die over een periode van vijf jaar aan de hoogste concentraties NO2 waren blootgesteld een 60% grotere kans hadden op een lage slaapefficiëntie dan mensen die aan de laagste concentratie NO2 waren blootgesteld. En de mensen die aan de hoogste concentratie fijnstof waren blootgesteld, hadden een bijna 50 procent grotere kans op een lage slaapefficiëntie. Het wijst er sterk op dat er een verband is tussen luchtvervuiling en de kwaliteit van slaap. Zelfs wanneer de onderzoekers rekening hielden met andere factoren die van invloed konden zijn op de slaapefficiëntie van mensen – leeftijd, gewicht, inkomen, sociaal-economische status, roken – bleef dat verband overeind.

Eerder onderzoek
“Eerdere studies hebben aangetoond dat luchtvervuiling invloed heeft op de gezondheid van het hart en de ademhaling en longfunctie aantast, maar er is minder bekend over of luchtvervuiling invloed heeft op slaap,” vertelt onderzoeker Martha Billings. “We dachten dat een effect waarschijnlijk was, omdat luchtvervuiling leidt tot een irritatie van de bovenste luchtwegen, zwelling en congestie en ook het centrale zenuwstelsel en hersengebieden die ademhalingspatronen en slaap reguleren, kan aantasten.”

Het onderzoek suggereert dat het goed mogelijk is dat veelvuldig voorkomende concentraties luchtvervuiling niet alleen leiden tot hart- en longziekten, maar ook de slaapkwaliteit negatief beïnvloeden. Grote vraag is nu hoelang je aan vieze lucht moet worden blootgesteld om de effecten ervan te bemerken. Volgens Billings is het goed mogelijk dat ook kortdurende blootstelling aan vervuilde lucht afdoende is om de slaapkwaliteit aan te tasten. “Maar we missen de gegevens om dat te onderzoeken.”

Bronmateriaal

"Air pollution may disrupt sleep" - American Thoracic Society (via Eurekalert)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd