Luchtverontreiniging houdt mogelijk verband met autisme

luchtvervuiling

Kinderen die geboren worden in een gebied met veel fijne stofdeeltjes in de lucht, hebben mogelijk een verhoogde kans op autisme. Of luchtverontreiniging werkelijk oorzaak is van de ziekte is onzeker. Een verband tussen de twee gegevens is er volgens wetenschappers wel.

Blootstelling aan luchtverontreiniging met fijne stofdeeltjes, tijdens de zwangerschap en de eerste twee levensjaren van het kind, lijkt het risico op een autisme spectrum stoornis (ASS) te verhogen. Dit blijkt uit onderzoek, dat in juli gepubliceerd wordt in het blad Environmental Research.

Onderzoekers van de Universiteit van Pittsburgh interviewden families uit zes verschillende delen van Pennsylvania: Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler, Washington en Westmoreland. Van deze gebieden is bekend hoeveel PM2.5 er in de lucht zit. Van de families hadden 211 families (een) kind(eren) met ASS en 219 (een) kind(eren) zonder ASS. De onderzoekers verzamelden data over de moeder voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de zwangerschap. Hieruit konden zij de mate van blootstelling aan het type luchtverontreiniging PM2.5 afleiden. Bij PM2.5 bevat de lucht deeltjes van minder dan 2,5 micrometer groot. Deze microdeeltjes, waaronder stof, vuil, roet en rook, kunnen doordat ze zo klein zijn diep in de longen terecht komen en zo in de bloedbaan belanden.

Risico op ASS
Met name de blootstelling aan PM2.5 tijdens de zwangerschap en gedurende de eerste twee levensjaren van het kind leek verband te hebben met autisme. Kinderen in een leefgebied met een hogere blootstelling aan de fijne stofdeeltjes, hadden een anderhalf keer zo groot risico op ASS. Bij het onderzoek werd rekening gehouden met andere factoren die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van ASS, zoals de leeftijd van de moeder, de opleiding en of de moeder gerookt had tijdens de zwangerschap. “Onze bevindingen tonen dat er een verband is tussen luchtverontreiniging en de autisme spectrum stoornis. Ze geven echter geen oorzakelijk verband aan,” zegt de hoofdonderzoeker van de studie, Dr. Evelyn Talbott.

Toename autisme
Het aantal mensen met ASS is de laatste twintig jaar bijna verachtvoudigd. We zijn ons bewuster van de ziekte en er zijn veranderingen binnen het diagnosticeren van stoornissen opgetreden, maar dit kan deze grote toename niet verklaren. Er lijken zowel genetische als omgevingsfactoren van invloed te zijn. Eerder onderzoek toonde al dat er verband is tussen ASS en hogere niveaus van chroom en styreen in de lucht. “In de toekomst is er zeker onderzoek nodig om de biologische mechanismen achter de verbanden tussen autisme en luchtverontreiniging te achterhalen,” aldus Dr. Talbott.

Bronmateriaal

"Fine particulate matter and the risk of autism spectrum disorder" - Universiteit van Pittsburgh
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Señor Codo (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd