Link tussen immuunsysteem en Parkinson

Wetenschappers hebben een genetisch verband gevonden tussen de ziekte van Parkinson en het immuunsysteem. Het betreffende gen bevindt zich in de humaan leukocytenantigeen-regio. In dit deel van het lichaam wordt het onderscheid gemaakt tussen gezonde en ongezonde cellen. Om welk gen het precies gaat, is vooralsnog onduidelijk.

Eerder al suggereerden onderzoekers dat Parkinson mogelijk veroorzaakt wordt door een reactie van het immuunsysteem. Maar: “Dit is het beste bewijs dat we tot nu toe gezien hebben,” meent onderzoeker Cyrus Zabetian.

Onderzoek
De wetenschappers bestudeerden meer dan 2000 patiënten met Parkinson en 2000 gezonde mensen. Ze vergeleken klinische en genetische factoren. Ook keken ze naar de omgeving waarin de proefpersonen waren opgegroeid. “We vonden sterk bewijs dat een gen in het HLA-gebied geassocieerd mag worden met Parkinson. Dat wijst erop dat het immuunsysteem mogelijk een rol speelt in de ontwikkeling van Parkinson.”

Cluster
Dat het immuunsysteem een flinke vinger in de pap heeft, zou betekenen dat infecties, ontstekingen of een auto-immuunreactie aan de ontwikkeling van Parkinson bijdraagt. Maar hoe de vork precies in de steel zit, dat kunnen de onderzoekers nog niet zeggen. “We weten niet om welk specifiek gen het gaat, omdat er in dit gebied een cluster van genen voorkomt,” legt Zabetian uit.

Behandeling
Uit nader onderzoek moet duidelijk worden wat de rol van het immuunsysteem precies is. Als dat eenmaal duidelijk is, is de kans aanwezig dat de ziekte eindelijk effectief behandeld kan worden.

Naar schatting krijgt één tot twee procent van alle mensen ouder dan 65 jaar Parkinson. De ziekte zorgt voor een bevend lichaam en trage en stijve bewegingen. Ook veroorzaakt de ziekte stijve spieren en problemen met het evenwicht. Vooralsnog is er geen behandeling of genezing mogelijk.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd