‘Lijkwade van Turijn stamt toch uit de tijd van Christus’

lijkwade

Wetenschappers hebben de lijkwade van Turijn opnieuw gedateerd en stellen dat deze in ieder geval qua leeftijd wel degelijk aan Jezus Christus kan hebben toebehoord. Op basis van twee dateringen stellen ze dat de lijkwade hoogstwaarschijnlijk uit 33 na Christus – het jaar waarin Christus stierf – stamt.

Dat maakt onderzoeker Giulio Fanti, verbonden aan de universiteit van Padua, bekend. Ook wetenschappers verbonden aan andere universiteiten – waaronder die van Bologne en Londen – namen aan de studie deel.

1988
In hun studie tonen de onderzoekers naar eigen zeggen aan dat er flinke fouten zijn gemaakt tijdens de datering die in 1988 plaatsvond. Toen dateerden wetenschappers van drie laboratoria de lijkwade met behulp van de C14-datering. Op basis van hun onderzoek stelden ze toen dat de lijkwade uit de periode tussen 1260 en 1390 stamde en dus onmogelijk aan Christus kan hebben toebehoord.

Over de lijkwade

De lijkwade van Turijn is een grote doek waarop een afbeelding van een man te zien is. Veel christenen zijn ervan overtuigd dat het de lijkwade van Christus is, en vandaar dat deze ook als een relikwie wordt beschouwd. Wetenschappers kunnen het maar niet eens worden over de authenticiteit van de lijkwade. Wilt u de lijkwade eens van dichterbij bestuderen? Deze wordt – vanwege de grote waarde die aan het behoud van de lijkwade wordt gehecht – maar zelden in het openbaar getoond. Maar vanaf vandaag kunt u de lijkwade elke dag van dichtbij bewonderen en wel met behulp van de app Shroud 2.0. In de app vindt u gedetailleerde foto’s van de lijkwade.

Nieuwe leeftijd
Fanti en zijn collega’s besloten de lijkwade opnieuw te dateren. Tijdens hun studie maakten ze gebruik van twee andere methodes dan de C14-datering. Zo bestudeerden ze de lijkwade met infrarood licht en maakten ze gebruik van spectroscopie (een techniek om te achterhalen hoe de lijkwade reageert op elektromagnetische straling). Wanneer de onderzoekers de resultaten van beide methodes combineren, moeten ze concluderen dat de lijkwade uit het jaar 33 na Christus stamt, met een foutmarge van 250 jaar. Dat zou betekenen dat de lijkwade stamt uit de periode waarin Jezus leefde, zo schrijft Fanti in het boek ‘Il mistero della sindone‘ waarin de studie uitgebreid beschreven staat.

Palestina
Ook hebben onderzoekers aanwijzingen gevonden dat de lijkwade uit Palestina afkomstig is. Ze vonden op de lijkwade kleimineralen terug die we ook vandaag de dag nog op het stof afkomstig uit Palestina aantreffen.

Dat het nieuws omtrent de lijkwade juist in deze tijd naar buiten komt, is niet zo verwonderlijk. Vandaag is het Goede Vrijdag: de dag waarop Christenen wereldwijd de dood van Jezus Christus herdenken, om vervolgens drie dagen later, op Eerste Paasdag, te gedenken dat Jezus Christus is opgestaan.

Bronmateriaal

"Giulio Fanti: The Image of a Man Who Lived Between 280 BC and 220 AD" - Shroudstory.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Giuseppe Enrie (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd