Lijkwade van Turijn nog mysterieuzer na DNA-onderzoek

lijkwade

Onderzoek toont aan dat heel veel mensen wereldwijd de lijkwade hebben aangeraakt, maar de oorsprong blijft onbekend.

De lijkwade van Turijn is een veelbesproken linnen kleed. Sommige mensen denken namelijk dat het de lijkwade van Jezus Christus is. Duidelijk bewijs daarvoor ontbreekt echter nog altijd.

Over de lijkwade

De lijkwade van Turijn is 4,4 meter lang en 1,1 meter breed. Op de lijkwade is vaag de beeltenis van een man te zien. De verwondingen van de man komen overeen met de verwondingen die iemand op zou lopen door een kruisiging. De lijkwade is een belangrijk relikwie voor het Christendom, omdat de katholieke kerk aanneemt dat Jezus Christus ongeveer 2000 jaar geleden in de lijkwade werd gewikkeld alvorens Hij in een tombe ter ruste werd gelegd. Sommige onderzoekers onderschrijven die aanname en stellen dat de reis van de lijkwade in het jaar 30 of 33 na Christus in Jeruzalem begon. Vanuit Jeruzalem zou deze naar Turkije zijn gebracht, later door de kruisvaarders naar Griekenland zijn vervoerd, waarna het gewaad enkele jaren in Frankrijk doorbracht en in de zestiende eeuw naar Turijn werd overgebracht. Andere onderzoekers zijn minder overtuigd en denken dat de lijkwade pas in de late Middeleeuwen is vervaardigd.

Nieuw onderzoek
En nu hebben onderzoekers de lijkwade aan een nieuw onderzoek onderworpen. DNA-onderzoek om precies te zijn. En ook dat onderzoek kan niet bewijzen dat de lijkwade aan Jezus Christus toebehoorde, maar het onderzoek kan ook niet bewijzen dat de lijkwade niet van Jezus Christus was.

Stofdeeltjes
De onderzoekers verwijderden stofdeeltjes van de lijkwade. Die stofdeeltjes bevatten sporen van DNA, afkomstig van mensen en planten. Het DNA van de planten is afkomstig uit alle hoeken van de wereld: het gaat om soorten uit het Middellandse Zeegebied, Azië, het Midden-Oosten of Amerika. Het DNA afkomstig van mensen stelt dat mensen uit alle hoeken van de wereld de lijkwade hebben aangeraakt: mensen uit Europa, Noord- en Oost-Afrika, het Midden-Oosten en zelfs India. Opvallend vaak stuitten de onderzoekers op DNA afkomstig van mensen die leven in en rondom Israël.

India
Wat verder interessant is, is dat de oudste stukjes DNA die de onderzoekers aantroffen uit India lijken te komen. Het zou kunnen betekenen dat de lijkwade in India geweven is, zo stellen de onderzoekers in het blad Scientific Reports. Iets wat wellicht onderschreven wordt door de originele naam van de lijkwade: Sindon. Die naam is wellicht afkomstig van Sindia of Sindien, een stof uit India.

Het onderzoek kan geen duidelijkheid geven over de oorsprong en authenticiteit van de lijkwade. Met het oog op de vele onderzoeken die hier al naar gedaan zijn, lijkt het steeds onaannemelijker te worden dat we daar ooit meer duidelijkheid over zullen krijgen.

Bronmateriaal

"Uncovering the sources of DNA found on the Turin Shroud" - Scientific Reports
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Giuseppe Enrie (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd