Lijkwade uit Jezus’ tijd gevonden

 GESCHIEDENIS  Archeologen hebben in Jeruzalem delen van een lijkwade gevonden die uit de eerste eeuw na Christus zouden stammen. De stoffen zijn heel anders dan de lijkwade van Turijn die door sommigen als de lijkwade van Jezus wordt beschouwd. Volgens de onderzoekers zou de lijkwade van Turijn dan ook niet uit de eerste eeuw stammen.

De aangetroffen lijkwade behoort toe aan een Joodse hogepriester of een aristocraat. De man is gestorven aan melaatsheid. De tombe waarin de man is begraven ligt dichtbij het oude Jeruzalem en maakt deel uit van de begraafplaats Bloedakker. Dit zou ook de plaats zijn waar de verrader van Jezus, Judas Iskariot, zichzelf van het leven heeft beroofd.

De aangetroffen lijkwade is aanzienlijk simpeler dan de lijkwade van Turijn en zou echt uit de eerste eeuw stammen. Daarmee concluderen de onderzoekers tegelijkertijd dat de lijkwade van Turijn niet uit diezelfde tijd komt en dus niet aan Jezus heeft toebehoord.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd