Light sigaretten nog slechter dan de ‘gewone’

Wetenschappers van de universiteit van Californië concluderen dat light sigaretten nog slechter voor de gezondheid zijn dan gewone sigaretten. De onderzoekers bestudeerden de invloed van sigaretten op embryonale stamcellen en stellen dat light sigaretten niet doen wat de verpakking belooft en dus een ordinaire marketingtruc zijn.

Light sigaretten hebben allerlei ingewikkelde filters of bevatten tabak van genetisch gemanipuleerde tabaksplanten en zouden om die reden minder giftige stoffen bevatten en beter voor de gezondheid zijn. Veel mensen roken daarom light sigaretten. Onterecht, zo blijkt nu.

Stamcel
De onderzoekers testten de invloed van light en gewone sigaretten op embryonale stamcellen van muizen. Deze cellen vormen jonge, nog onaangetaste embryo’s en zijn dus zeer geschikt om te achterhalen welke invloed sigaretten hebben. Uit de analyse van de onderzoekers blijkt dat light sigaretten niet per definitie minder giftig zijn. Er zitten wel minder kankerverwekkende stoffen in, maar deze verminderen de schade die de sigaretten aanbrengen niet.

WIST U DAT…

Meerokers
Het team keek ook naar het effect dat de sigaretten hebben op mensen die meeroken. De onderzoekers ontdekten dat zelf roken en meeroken allebei heel schadelijk zijn. Bij het roken van light sigaretten is de negatieve invloed zowel bij mensen die zelf roken als mensen die meeroken veel groter dan bij ‘gewone’ sigaretten.

Beleid
“Deze informatie kan van waarde zijn voor mensen die light sigaretten roken,” meent onderzoeker Prue Talbot. “En zou moeten worden meegenomen wanneer het beleid voor de verkoop, advertenties en gebruik van schadebeperkende producten wordt vastgesteld.”

De resultaten van het onderzoek verschijnen volgende maand in het blad Toxicological Sciences.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd