Levensverwachting van mensen wereldwijd neemt de komende 25 jaar flink toe, zo voorspellen onderzoekers

Uit een recent onderzoek blijkt dat betere gezondheidsmaatregelen wereldwijd zullen zorgen voor een stijging in de levensverwachting.

Wetenschappers hebben de resultaten van de Global Burden of Disease Study 2021 geanalyseerd om te berekenen hoe de gemiddelde levensverwachting zich de komende 25 jaar globaal zal ontwikkelen. Op basis van deze analyse komen ze nu met duidelijke conclusies: de levensverwachting voor mannen zal de komende 25 jaar toenemen met 4,9 jaar, terwijl de levensverwachting voor vrouwen toe zal nemen met 4,2 jaar. De grootste drijfveer achter deze toename betreft een groot aantal publieke gezondheidsmaatregelen. Deze gezondheidsmaatregelen hebben uiteindelijk wereldwijd een beschermend effect gehad, waardoor ziekten zoals COVID-19 en hart- en vaatziekten minder dodelijk bleken dan eerder werd voorspeld.

Gezondheidsverschillen worden kleiner
Wetenschapper Chris Murray heeft meegewerkt aan het onderzoek. Hij voeg toe: “Naast een stijging in de gemiddelde levensverwachting hebben we ook ontdekt dat de gezondheidsverschillen tussen verschillende regio’s af zullen nemen. Alhoewel er nog wel een verschil zal blijven bestaan tussen armere en rijkere landen is het verschil in levensverwachting langzaam af aan het nemen. De grootste toename van de levensverwachting is dan ook te vinden in het deel van Afrika ten zuiden van de Sahara.” Het onderzoek is gepubliceerd in het blad The Lancet.

Scenario’s
Voor het onderzoek hebben de wetenschappers de kans op verschillende doodsoorzaken weten te berekenen. Tijdens deze berekeningen hebben ze verschillende scenario’s gesimuleerd. Het grootste voordeel viel te behalen in een situatie waarbij er werd gerekend op een afname van risicofactoren die samenhangen met gedrag – zoals ongezond eten, te weinig sporten – en zogenoemde metabole risicofactoren – zoals een hoge bloeddruk, hoog cholesterol en verhoogde glucosespiegel in het bloed. Echter hebben de wetenschappers ook gekeken naar twee andere scenario’s: een scenario waarin kinderen beter gevaccineerd zouden worden, en een ander scenario waarbij er wordt aangezet om leefomgevingen minder gevaarlijk te maken voor de gezondheid. Bij alle scenario’s werd uiteindelijk aangetoond dat een toename van de levensverwachting mogelijk zou zijn. Volgens de wetenschappers wijst dit op het belang van het voortzetten van beleid dat wereldwijd de gezondheid kan bevorderen.

Levensstijl
De resultaten van het onderzoek zijn zo op het eerste gezicht behoorlijk opbeurend. De levensverwachting van mensen wereldwijd neemt immers naar verwachting behoorlijk toe. Van gemiddeld 73,6 jaar in 2022 naar 78,1 jaar in 2050. En gezondheidsverschillen tussen verschillende regio’s wereldwijd nemen af. Dat is ook goed nieuws. Maar dat is niet het hele verhaal. De wetenschappers hebben tijdens hun analyse namelijk ook ontdekt dat mensen in de nabije toekomst weliswaar langer leven, maar naar verwachting ook meer jaren met een slechtere gezondheid te kampen zullen hebben. Dit heeft te maken met de verwachting dat niet-overdraagbare ziekten – zoals hart- en vaatziekten, kanker en diabetes – de komende jaren erg dominant zullen worden. Wat deels weer te herleiden is naar het feit dat steeds meer mensen ongezond eten, roken of te maken krijgen met andere factoren die de kans op niet-overdraagbare aandoeningen vergroten, zoals overgewicht en een hoge bloeddruk. Murray waarschuwt dan ook voor de mogelijke gevolgen hiervan. Hij sluit af: “We hebben nu een belangrijke kans om de toekomst van de wereldwijde gezondheid op een positieve manier te beïnvloeden. We kunnen deze verbeteren door rekening te houden met metabole risicofactoren en door ons eetpatroon in de gaten te houden. Door onze levensstijl te veranderen kunnen we risicofactoren zoals het hebben van een hoge bloeddruk voorkomen.” En dus niet alleen ouder worden, maar ook gezonder oud worden.

Bronmateriaal

"Global life expectancy to increase by nearly 5 years by 2050 despite geopolitical, metabolic, and environmental threats, reports new global study" - INSTITUTE FOR HEALTH METRICS AND EVALUATION
Afbeelding bovenaan dit artikel: innadodor (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd