Leven op Mars is onwaarschijnlijk

De periode waarin vloeibaar water op Mars stroomde, was waarschijnlijk te kort voor het ontstaan van leven.

De onderzoekers baseren hun ferme conclusie op analyses van Marsgrond. De grond werd tijdens de Phoenixmissie in 2008 verzameld. De onderzoekers bestudeerden de deeltjes waaruit de grond bestaat en kunnen maar één ding concluderen: Mars is te lang droog geweest.

Lang geleden
Uit de analyse blijkt dat het oppervlak van Mars honderden miljoenen jaren met droogte te maken heeft gehad. De onderzoekers zien het ondanks de aanwezigheid van ijs en het feit dat Mars meer dan drie miljard jaar geleden wellicht wat warmer en natter was, somber in. Het is namelijk al wel heel lang geleden dat er vloeibaar water op Mars stroomde en de periode waarin dat het geval was, was maar kort: hooguit 5000 jaar. Die periode is zo kort dat leven op het oppervlak van Mars waarschijnlijk geen kans heeft gehad om zich echt te ontwikkelen.

WIST U DAT…

…binnenkort een onderzoek naar dineren op Mars start?

Heel Mars
Andere onderzoeken wijzen erop dat de analyse van de onderzoekers representatief is voor heel Mars. Water vloeide simpelweg te lang geleden en te kort op Mars.

Dieper
Leven op Mars is dus onwaarschijnlijk. Wie echt leven op Mars wil aantreffen, doet er goed aan om onder de grond naar leven te zoeken. Er is een kleine kans dat daar toch nog iets te vinden is. Het is namelijk mogelijk dat het leven door de droogte onder de grond is gedwongen.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat grond op Mars en de maan onder dezelfde extreem droge omstandigheden is ontstaan, zo meldt het blad Geophysical Research Letters. Komende week worden de resultaten tijdens een bijeenkomst van ESA besproken.

Bronmateriaal

"Surface of Mars an unlikely place for life after 600 million year drought, say" - Imperial.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA / The Hubble Heritage Team (STScI/AURA).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd