‘Leven ontstond op het land’

Een nieuw onderzoek gooit de theorie dat leven in de oceanen ontstond, overhoop. Het leven zou op het vasteland zijn ontstaan.

Dat schrijven onderzoekers in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences. Het idee is niet helemaal nieuw: Charles Darwin bedacht reeds dat leven mogelijk op het vasteland, in een warm meertje met diverse bouwstoffen, zou zijn ontstaan. En dit nieuwe onderzoek lijkt de vader van de evolutietheorie gelijk te geven.

Ingrediënten
Maar waar baseren de onderzoekers die conclusie nu precies op? In een notendop: ze keken naar de ingrediënten van leven en onderzochten of de oude oceanen die vele jaren geleden konden leveren. Hun conclusie? Nee! “De originele ingrediënten die nodig waren voor het ontstaan van leven bevonden zich nooit in de juiste samenstelling in de oceaan,” zo schrijven de onderzoekers. Een belangrijk argument is de verhouding tussen kalium en natrium. Uit onderzoek is gebleken dat de eerste cellen meer kalium dan natrium moesten bevatten. Maar in de oceanen kwam altijd meer natrium dan kalium voor. En aangezien de eerste organismen vele malen sterker afhankelijk waren van hun omgeving dan hun latere opvolgers is het ondenkbaar dat zij in de oceaan ontstonden, zo concluderen de onderzoekers.

WIST U DAT…

…sterren mogelijk de bron van leven zijn?

Geothermale bron
Grote vraag is natuurlijk: waar ontstond het leven dan precies? Ook daar hebben de onderzoekers over nagedacht. Ze gingen op zoek naar een plaats waar de ingrediënten voor leven wel in de juiste verhoudingen voorkwamen. En ze kwamen uit op het land. Bij geothermale bronnen om precies te zijn. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de bronnen van Yellowstone. Deze bronnen geven een goed beeld van hoe oude geothermale bronnen eruit moeten hebben gezien. Wat we daar bijvoorbeeld zien is dat er in de vorm van condens meer kalium dan natrium vrijkomt. Ook andere belangrijke ingrediënten voor leven (bijvoorbeeld fosfor en zonlicht) zijn hier terug te vinden. De onderzoeker vermoeden dan ook dat het leven in deze bronnen ontstond en zich daarna richting de oceanen begaf waar het zich verder ontwikkelde.

Het is nogal een wilde theorie. Zeker als u bedenkt dat wetenschappers er eigenlijk al jaren van uitgaan dat het leven in oceanen ontstond. Het onderzoek zal zich dan ook ongetwijfeld mogen verheugen in pittige kritiek of op zijn minst een grote vraag naar nader onderzoek. Hopelijk leidt het uiteindelijk tot een onomstreden antwoord op die belangrijke vraag: waar komen wij vandaan?

Bronmateriaal

"Origin of first cells at terrestrial, anoxic geothermal fields" - PNAS.org
"Das Leben ist auf dem Festland entstanden" - Uni-osnabrueck.de
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Labec Media (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd