Legt lijnenspel graf van mysterieuze farao bloot?

Farao Oeserkare lijkt wel uit de geschiedenis te zijn geschrapt; zijn tombe werd nooit gevonden. Een wetenschapper brengt daar nu verandering in. Hij suggereert dat de graftomben uit de zesde dynastie in lijnen liggen. Op elk kruispunt van die lijnen staat een piramide. Maar er is één afwijking…

De zesde dynastie beslaat de periode tussen 2322 en 2151 voor Christus. De tombes van de farao’s uit die tijd liggen in Saqqara: de dodenstad van Egypte. En hoewel de piramides in eerste instantie niet met elkaar lijken samen te hangen, doen ze dat wel, zo beweert onderzoeker Giulio Magli.

Raster
Magli meent dat Saqqara feitelijk bestaat uit onzichtbare lijnen met op elk kruispunt een tombe. “We hebben het dan over meridianen en diagonale lijnen,” legt hij uit. Het hele raster klopt. Behalve op één punt dan. En daar komt de verdwenen farao om de hoek kijken.

Duistere jaren
Oeserkare is enkel bekend van de lijsten met daarop alle Egyptische koningen. Hij greep nadat Teti was vermoord de macht. Wellicht had hij de coupe zelf uitgedokterd. Oeserkare regeerde kort. Al snel werd hij opgevolgd door Pepi I, de zoon van Teti. “Toen Pepi I enkele jaren later de macht greep, verdween Oeserkare uit de geschiedenis. Het vinden van zijn tombe kan ons helpen om deze duistere jaren te begrijpen. De muren van zijn tombe kunnen ook intacte kopieën van de piramideteksten bevatten.” Magli refereert met dit laatste aan de oudste religieuze teksten ter wereld die ten tijde van de vijfde en zesde dynastie op muren werden geschreven.

Meridiaan
Magli liet zijn lijnentheorie eerder al los op andere piramides. De lijnen uit de zesde dynastie zijn echter anders. “In Giza, Abusir en het centrum van Saqqara waren het diagonale lijnen, dus van noordoost naar zuidwest. Maar bij sommige koningen uit de zesde dynastie is er sprake van een ander patroon. Hun grafmonumenten in het zuiden van Saqqara lijken aan de hand van een meridiaan, dus van noord naar zuid te zijn gepland.”

Lijnenspel
Volgens het patroon van Magli ligt de piramide van Pepi I (derde koning van de zesde dynastie) op één lijn met die van Oeserkaf (eerste koning van de vijfde dynastie) en ligt de piramide van Merenre (vierde koning van de zesde dynastie) op één lijn met die van Oenas (laatste koning van de vijfde dynastie). “Het is moeilijk om aan te nemen dat dit toeval is.” Toch klopt het patroon niet helemaal. “Geen enkele piramide ligt op dezelfde lijn als de piramide van Djoser, veruit de meest belangrijke en vereerde piramide van Saqqara.” En dat is vreemd, want op dit moment is er alle ruimte om op dezelfde lijn als de piramide van Djoser te bouwen. Maar: “Er kan een simpele verklaring zijn: de positie op de lijn met de piramide van Djoser was niet vrij; Oeserkare’s complex stond er.”

De piramide van deze mysterieuze farao zou in dat geval midden op de lijn tussen de tombe van Pepi I en de diagonalen van de piramide van Merenre hebben gestaan en op één lijn met de piramide van Djoser zijn gebouwd. Uit opgravingen moet blijken of Malri gelijk heeft.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd