Leef lang: lach met kraaienpootjes

Hoe breder je lacht en hoe dieper de lijnen rondom de ogen daarbij worden, des te langer je leeft. Dat blijkt uit een onderzoek onder honkbalspelers. In het bijbehorende experiment leverde een volle lach met rimpels rond de ogen maar liefst zeven jaar meer levenstijd op.

De onderzoekers vergeleken 230 foto’s uit de boeken met daarin alle gegevens van honkbalspelers uit de US major league, het hoogste professionele niveau. Alle spelers startten voor 1950 met het professioneel beoefenen van de sport. De wetenschappers verdeelden alle foto’s in drie categorieën: mensen die niet lachen, mensen die een beetje lachen (alleen rondom de mond verandert iets) en mensen die voluit lachen (de mond en de ogen lachen en de wangen gaan omhoog).

Van de spelers die voor 1 juni van vorig jaar overleden waren, waren de mensen uit de eerste categorie (niet-lachers) gemiddeld 72,9 jaar oud geworden. De mannen met een gedeeltelijke lach waren gemiddeld 75 jaar geworden. De spelers met een volle lach hielden het langer vol: zij werden gemiddeld 79,9 jaar.

De onderzoekers hebben uit kunnen sluiten dat deze leeftijden iets te maken hebben met andere factoren dan de lach, doordat in het boek met de foto’s ook alle facetten van de gezondheid van de mannen stond opgetekend. Het verband tussen de lach en de leeftijd van de mannen was het allersterkst.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd