Hoge opleiding resulteert in lage bloeddruk

Mensen die lang gestudeerd hebben, hebben over het algemeen een lagere bloeddruk dan lageropgeleiden. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. Het verschil tussen hoger- en lageropgeleiden is het grootst onder vrouwen en komt vooral voort uit het feit dat hogeropgeleiden vaak meer controle over hun werk hebben en met minder stress te maken krijgen.

De onderzoekers gebruikten de gegevens van 3890 mensen die dertig jaar op rij gevolgd werden. De proefpersonen konden worden onderverdeeld in drie groepen: de hogeropgeleiden (zij studeerden in totaal zeventien jaar of meer), de matig opgeleiden (zij studeerden dertien tot zestien jaar) en de lageropgeleiden (zij studeerden twaalf jaar of minder). De onderzoekers bepaalden de gemiddelde bloeddruk over dertig jaar en zagen grote verschillen tussen de groepen opdoemen.

Bloeddruk
Vrouwen met een lagere opleiding hadden gemiddeld een bloeddruk die 3,26 mm Hg hoger lag dan die van vrouwen met een hoge opleiding. Bij mannen bedroeg dat verschil gemiddeld 2,26 mm Hg.

WIST U DAT…

…mensen die weinig geld hebben, sociaal vaardiger zijn? Ze begrijpen emoties beter.

Roken
Natuurlijk zijn er vele factoren die aan een hoge bloeddruk bij kunnen dragen: roken en alcohol bijvoorbeeld. Maar zelfs nadat de onderzoekers ook die factoren in hun studie hadden meegenomen, bleek dat de opleiding toch nog een rol speelde.

De onderzoekers denken wel te weten hoe dat komt. Van mensen met een lagere opleiding wordt over het algemeen veel meer verwacht. Bovendien hebben zij weinig controle over wat ze op hun werk kunnen of moeten doen. Dat draagt allemaal bij aan een hogere bloeddruk. En ook privé heeft deze groep het vaak lastiger. “Vrouwen met een lagere opleiding hebben een grotere kans op depressie, zijn vaker alleenstaande ouder en hebben een grotere kans om in armere gebieden en onder de armoedegrens te leven,” stelt onderzoeker Eric Loucks.

De complete studie is terug te vinden in het blad BMC Public Health.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd