Lage stem geeft ons een machtig gevoel

Nieuw onderzoek wijst erop dat mensen die een lage stem opzetten zich machtiger gaan voelen.

Dat schrijven onderzoekers in het blad Social Psychological and Personality Science. Ze baseren hun conclusie op meerdere experimenten.

De onderzoekers verzamelden 81 proefpersonen en deelden deze in drie groepen in. Eén groep las een stuk tekst voor zichzelf. De andere groepen lazen de tekst hardop. De ene groep deed dat met een diepere stem dan anders. De andere groep gebruikte een hogere stem dan normaal. Daarna kregen de proefpersonen vragen over de tekst en over hoe machtig ze zichzelf voelden. De proefpersonen beantwoordden de vragen over de tekst vrijwel allemaal met dezelfde antwoorden. Maar op de vraag hoe machtig ze zich voelden, werden wel verschillende antwoorden gegeven. Zo bleken de mensen die de tekst met een diepe stem hadden voorgelezen zich veel machtiger te voelen.

Luisteren
Uit eerder onderzoek was al gebleken dat mensen die naar iemand luisteren die ander meer macht toeschrijven wanneer deze met een lage stem spreekt. Blijkbaar ervaren mensen dat zelf ook wanneer ze een lagere stem opzetten. Maar hoe komt dat?

WIST U DAT…

Abstract
Om dat te begrijpen, moeten we er ook even een tweede conclusie uit dit onderzoek bij pakken. Uit de studie bleek namelijk ook dat mensen die met een lagere stem spraken abstracter gingen denken. “Dit komt omdat mensen met macht vaak het hele plaatje moeten kunnen zien en zich minder op de details moeten focussen,” legt onderzoeker Marielle Stel ons desgevraagd uit. “Onze voorspelling dat mensen zich machtiger gaan voelen wanneer ze een lage stem opzetten en gaan denken als een machtige persoon (abstracter) is gebaseerd op het idee dat macht en een lage stem erg sterk met elkaar geassocieerd zijn. Deze associatie blijkt bijvoorbeeld uit een eerdere bevinding dat mensen met een lage stem als machtiger worden waargenomen. Dus net als een lach geassocieerd wordt met je vrolijk voelen (en als je een lach opzet, je je ook daadwerkelijk vrolijk gaat voelen) is een lage stem geassocieerd met macht.”

Grote vraag is natuurlijk of wij dit trucje nu toe kunnen passen. Het kan heel handig zijn om tijdens een sollicitatiegesprek een lagere stem op te zetten en uzelf machtiger (en dus zelfverzekerder) te voelen. Maar werkt het wel zo? De proefpersonen in de studie wisten niet dat de lage stem zou bijdragen aan een machtiger gevoel. Wij weten dat nu wel. Werkt het trucje dan ook nog? “Het is lastig te voorspellen wat er gebeurt als mensen zich bewust zijn van de effecten van een lage stem,” vertelt Stel. “Aan de ene kant is het zo dat onbewuste effecten waarvan mensen zich bewust worden minder effect hebben. Maar aan de andere kant werkt de associatie nog steeds en zou het goed kunnen dat je het verlagen van je stem ook bewust kunt gebruiken om je machtiger te voelen.” Maar of dat ook echt zo is? “Dat moet nog empirisch getoetst worden.”

Bronmateriaal

"Lowering the Pitch of Your Voice Makes You Feel More Powerful and Think More Abstractly" - SAGEpub.com
"Want to feel more powerful? Do a Barry White impression" - BPS
Interview met onderzoeker Marielle Stel.
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door George Laoutaris (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd