Laat me je hersenactiviteit zien en ik zeg je wie je vrienden zijn

Onderzoek wijst uit dat vrienden een vergelijkbare hersenactiviteit hebben als ze filmpjes kijken.

Onderzoekers bestudeerden de vriendschappen van bijna 280 studenten. 42 ervan werden vervolgens uitgenodigd voor een vervolgonderzoek. Deze proefpersonen kregen een aantal filmpjes te zien die over een breed scala aan onderwerpen gingen: van politiek tot muziek en van wetenschap tot komedie. Elke proefpersoon keek de filmpjes in dezelfde volgorde. Ondertussen werd de hersenactiviteit van de proefpersonen gemonitord. Na afloop vergeleken de onderzoekers de hersenactiviteit van de verschillende proefpersonen met elkaar.

Uit het onderzoek blijkt dat de hersenen van proefpersonen die bevriend met elkaar waren in reactie op de filmpjes ongeveer dezelfde activiteit vertoonden. Sterker nog: de overeenkomsten waren zo sterk, dat onderzoekers door alleen naar de hersenactiviteit te kijken, konden vaststellen of twee proefpersonen bevriend waren én hoe groot de sociale afstand tussen de twee was (dus of ze vrienden waren of vrienden van vrienden of vrienden van vrienden van vrienden).

De onderzoekers borduren met hun studie voort op eerder onderzoek van hun hand. Uit dat onderzoek bleek dat onze hersenen zodra we iemand zien die we kennen, ons onmiddellijk vertellen hoe belangrijk of invloedrijk die persoon is en welke positie deze heeft in ons sociale netwerk.

“Onze resultaten suggereren dat vrienden de wereld om zich heen op uitzonderlijk vergelijkbare manieren verwerken,” concludeert onderzoeker Carolyn Parkinson. Grote vraag is natuurlijk of we – onbewust – naar mensen met een vergelijkbare hersenactiviteit toetrekken of dat onze hersenactiviteit sterker op die van de ander gaat lijken, naarmate we – als vrienden – meer ervaringen delen. “We zijn een sociale soort en leven onze levens terwijl we met iedereen om ons heen in verbinding staan,” aldus onderzoeker Thalia Weatley. “Als we willen begrijpen hoe het menselijke brein werkt, dan moeten we begrijpen hoe onze hersenen werken in combinatie (met die van anderen, red.): hoe hersenen elkaar vormgeven.” Vervolgonderzoek zal daar meer inzicht in moeten geven.

Bronmateriaal

"Your brain reveals who your friends are" - Dartmouth College

Afbeelding bovenaan dit artikel: StockSnap / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd