‘Laat de auto zelf rijden’

Het is goed als de auto meer taken van ons bestuurders overneemt. Hoe goed we onszelf als autobestuurder ook vinden, de techniek doet het zeker op het gebied van alertheid en reactietijd altijd beter, makkelijker, sneller en veiliger. Dat concludeert onderzoeker Bart van Arem in zijn intreerede als hoogleraar aan de TU Delft.

Van Arem benadrukt dat wij mensen het op het gebied van alertheid en reactietijd altijd tegen de techniek moeten afleggen. Dat geldt niet alleen voor normale situaties, maar ook voor een verkeerssituatie waarin sprake is van een ‘crisis’: pech, een afgesloten rijbaan of een haastig overstekende voetganger. Om die reden is het beter wanneer we een stapje terug doen. Zo kunnen we ons veiliger, sneller, schoner en betrouwbaarder gaan verplaatsen.

Systeem
“Er komen steeds meer systemen beschikbaar die rijtaken van de bestuurder ondersteunen,” weet Van Arem. “Lane Keeping Support-systemen waarschuwen de bestuurder als deze onbedoeld buiten zijn rijstrook dreigt komen. Adaptive Cruise Control regelt de volgafstand en de snelheid van een voertuig.” Volgens Van Arem zien mensen het nut van zo’n systeem wel in. “Ze zijn echter huiverig over systemen die rijtaken overnemen, zoals Adaptive Cruise Control, behalve in speciale situaties zoals files. Opvallend is dat de acceptatie van deze systemen toeneemt als mensen er eenmaal mee hebben gereden.”

Intelligente auto
Van Arem verwacht dat auto’s in de toekomst nog intelligenter worden en goed in staat zullen zijn om zichzelf te besturen. “Via berichten van wegkantsystemen is de intelligente auto op de hoogte van de lokale snelheidslimiet, toegangsbeperkingen, werk in uitvoering, parkeerplaatsen, voorkeursroutes en de stand van verkeerslichten. Omgekeerd heeft ‘de intelligente weg’ baat bij een intelligente auto, omdat die de weg kan informeren over zijn positie, lading, bestemming, snelheid, ongevallen en pech, zodat adequaat maatregelen kunnen worden getroffen.”

Communicatie
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moeten auto’s beter (onderling) gaan communiceren. Daarvoor moeten systemen worden ontwikkeld. “Ik verwacht dat de komende jaren steeds meer data steeds sneller en steeds goedkoper kan worden verstuurd. De doorbraak van mobiele draadloze netwerken tussen auto’s en wegkantsystemen, zal daaraan een belangrijke bijdrage leveren.”

Minder files
Uiteindelijk is iedereen volgens de aanstormend hoogleraar gebaat bij zo’n intelligente auto. “Samenvattend kunnen intelligente transportsystemen de komende tien tot vijftien jaar bijdragen aan 50% minder files, 25% minder verkeersdoden, 10% minder uitstoot van CO2 en 20% minder luchtvervuiling.”

Prof.dr.ir. Bart van Arem doet morgen zijn intrede als hoogleraar aan de TU Delft.

Bronmateriaal

Persbericht TU Delft

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd