Laagopgeleiden worden veel sneller oud

Onderzoek wijst erop dat mensen met weinig diploma’s veel sneller ouder worden dan hogeropgeleiden.

De onderzoekers bestudeerden het DNA van 400 mannen en vrouwen. Ze letten daarbij op de lengte van de telomeren. Deze bevinden zich aan het eind van de chromosomen en beschermen deze tegen beschadigingen. Kortere telomeren worden gezien als een indicatie van veroudering.

Resultaten
De onderzoekers ontdekten dat de mensen die niet zo hoog opgeleid waren veel kortere telomeren hadden. Dat betekent dat zij sneller oud worden.

WIST U DAT…

…een hoge opleiding resulteert in een lage bloeddruk?

Verband
Dat er een verband is tussen de sociaaleconomische status en gezondheid is niets nieuws. Hoger opgeleiden zouden een gezondere levensstijl hebben. Ze sporten meer en hebben toegang tot betere zorg. In het verleden werd er wel eens gekeken naar het inkomen van mensen om hun gezondheid te voorspellen. Een hoger inkomen geeft mensen immers de gelegenheid om te sporten en goede gezondheidszorg te krijgen.

Opleiding
Dit onderzoek wijst er echter op dat opleidingsniveau een veel betere indicatie geeft van de gezondheid op lange termijn. De lengte van de telomeres werd namelijk niet zozeer beïnvloed door de sociale en economische status die mensen later in het leven zouden verwerven. Opleiding bleek op lange termijn een veel grotere invloed te hebben.

De onderzoekers denken die resultaten wel te kunnen verklaren. “Je ervaringen in het begin van je leven kunnen een belangrijke invloed hebben op je gezondheid,” zo stelt expert Stephen Holgate. Mogelijk zijn hogeropgeleiden beter in staat om keuzes te maken die hun gezondheid op lange termijn goed doen. Ook kunnen ze wellicht beter omgaan met stress.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd