Kunstmatige intelligentie ziet dementie jaren van tevoren al aankomen

Twee jaar voor de eerste symptomen zich aandienen kan KI al helpen voorspellen hoe groot de kans is dat iemand dement wordt.

Canadese onderzoekers hebben – op basis van kunstmatige intelligentie en big data – een algoritme ontwikkeld. En dat algoritme kan op basis van een PET-scan van het brein van mensen twee jaar voor de eerste symptomen van dementie zich aandienen, voorspellen of iemand aan dementie gaat lijden of niet. Het algoritme is belangrijk voor (aankomende) Alzheimerpatiënten, maar ook voor hun familie en artsen. De patiënten en hun familie hebben de tijd om na te denken over behandelingen en zorg. En artsen kunnen zich dankzij het algoritme focussen op de patiënten die waarschijnlijk daadwerkelijk dement zullen worden.

MCI
Wetenschappers weten al lang dat het eiwit amyloïde zich opstapelt in het brein van mensen met MCI (Mild Cognitive Impairment): een aandoening die vaak leidt tot dementie. Die opeenstapeling van dit eiwit begint vaak decennia voor de symptomen van dementie optreden. En toch kan dit eiwit alleen niet gebruikt worden om te voorspellen of iemand dement zal worden, omdat niet alle mensen met MCI Alzheimer ontwikkelen.

WIST JE DAT…

PET-scans
Wat wetenschappers nu gedaan hebben, is het volgende. Ze hebben honderden PET-scans van mensen met MCI verzameld en het algoritme geleerd om patiënten die dementie ontwikkelden, te herkennen. Uiteindelijk identificeerde het algoritme de patiënten die dementie zouden ontwikkelen in 84 procent van de gevallen nog voor de eerste symptomen zich hadden aangediend.

Verbetering
Op dit moment wordt het algoritme nog verder verbeterd. Zo wordt gezocht naar andere biomarkers voor dementie waar het algoritme op de PET-scans naar kan zoeken. Gehoopt wordt dat het algoritme zo gaandeweg accuratere voorspellingen gaat doen.

Het is zeker niet voor het eerst dat KI ingezet wordt om ziekten op te sporen. Eerder werd al een KI-systeem ontwikkeld dat huidkanker kan opsporen door beelden van de huid te bestuderen. Onderzoekers hopen dat huidkanker dankzij dit systeem eerder kan worden gediagnosticeerd. Dat is belangrijk, omdat huidkanker in een vroeg stadium vaak nog prima te behandelen is, maar dodelijk kan zijn als men er te laat bij is.

Bronmateriaal

"Artificial intelligence predicts dementia before onset of symptoms" - McGill University

Afbeelding bovenaan dit artikel: mikegi / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd