‘Kunstmatig koelen van de aarde is een slecht idee’

Want daarmee roepen we nog meer ellende over ons af.

Wij mensen pompen sinds de Industriële Revolutie enorme hoeveelheden broeikasgassen in de lucht. En daardoor warmt de aarde op. Het leidt onder meer tot hogere zeespiegels, extremer weer, het uitsterven van soorten en meer conflicten. Geen wonder dat er steeds meer stemmen opgaan om de opwarming van de aarde te bestrijden. Dat kun je doen door de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Maar dan moet je het daar op internationaal niveau natuurlijk wel over eens kunnen worden en talloze klimaattoppen hebben al aangetoond dat dat niet meevalt.

Kunstmatige afkoeling
Een alternatieve optie is om de aarde kunstmatig af te laten koelen. En wel door aerosolen in de atmosfeer te ‘injecteren’. Deze kleine deeltjes weerkaatsen het zonlicht en kunnen er zo voor zorgen dat de aarde afkoelt. De aanpak bootst in feite de situatie na een grote vulkaanuitbarsting na. Hierbij belanden namelijk van nature aerosolen in de lucht.

WIST JE DAT…

…er ook mensen zijn die nadenken over het installeren van 10 miljoen waterpompen op de Noordpool? De pompen moeten het Arctische zee-ijs van de ondergang redden en tegelijkertijd de opwarming van de aarde beperken. Lees er hier alles over!

Simulaties
Maar is het ook echt een goed idee om bewust aerosolen in de atmosfeer te pompen? Over die vraag hebben onderzoekers van de universiteit van Exeter zich nu gebogen. En hun advies is helder: we kunnen er beter niet aan beginnen. Ze baseren zich op simulaties. Tijdens deze simulaties keken de onderzoekers wat er gebeurde als ze aerosolen in de atmosfeer op het noordelijk of zuidelijk halfrond injecteerden.

Effect
Uit de simulaties blijkt dat de injectie van aerosolen in de atmosfeer op het noordelijk halfrond ertoe zou leiden dat er minder cyclonen ontstaan boven het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. De frequentie van die cyclonen nam echter juist flink toe als er op het zuidelijk halfrond aerosolen in de atmosfeer werden gebracht. Maar aerosolen in de atmosfeer op het noordelijk halfrond brengen, leidt niet alleen tot een afname van de cyclonen op dit halfrond. Het leidt tevens tot droogte op het zuidelijk halfrond. In de Sahel om precies te zijn.

“Onze resultaten bevestigen dat regionale geo-engineering een zeer risicovolle strategie is waar de ene regio baat bij kan hebben en de andere gelijktijdig aan onderdoor kan gaan,” vertelt onderzoeker Anthony Jones. Volgens hem is het belangrijk dat beleidsmakers zich daarvan bewust worden en er op internationaal niveau afspraken worden gemaakt om te voorkomen dat regio’s in de nabije toekomst dergelijke grootschalige geo-engineeringprogramma’s opzetten.

Bronmateriaal

"Artificially cooling planet 'risky strategy,' new research shows" - University of Exeter

Afbeelding bovenaan dit artikel: CookieOverbeek (via Pixabay)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd