Kunnen wij de bodem van onze aarde beschermen?

landschap

Door de steeds maar groeiende wereldbevolking krijgen wij met steeds meer problemen te maken. Voedselonzekerheid, overstromingen, droogte, maar ook bodemverontreiniging bedreigen onze landbouw en het milieu. Wetenschappers denken nu dat het antwoord wel eens in de bodem zelf te vinden kan zijn. Via het project RECARE hopen de onderzoekers tot een oplossing te komen.

De bodem is van groot belang als opslagplaats voor voedingsstoffen die essentieel zijn voor het leven op aarde. Helaas wordt deze bodem steeds meer bedreigd door toenemend menselijk ingrijpen. Het gevolg is bodemerosie, bodemverdichting, ontstaan van woestijnen, verzouting, vervuiling en het verlies van biodiversiteit. Gelukkig ziet de Europese Unie het belang in van meer onderzoek van de bodem en zal zij een vijf jaar durend project financieren, waarin wordt gezocht naar maatregelen om op Europese schaal bodemdegradatie te voorkomen en bodemfuncties te herstellen.

Onderzoekers van 27 verschillende organisaties, waaronder Wageningen University, Alterra, ISRIC (onderdeel van Wageningen UR), RIKS en Corepage hopen tot een oplossing te komen om verdere bodemdegradatie te voorkomen. “Het spannendste van dit project is dat het probeert om naar de bodem in heel Europa te kijken. RECARE omvat zeventien casestudies, verspreid over heel Europa, waarin wij kijken naar de verschillende omstandigheden. Er wordt geprobeerd bedreigingen te voorkomen en met behulp van een innovatieve benadering gaan wij passende oplossingen zoeken, gebruikmakend van zowel wetenschappelijke als lokale kennis,” aldus professor Coen Ritsema, projectcoördinator van de vakgroep Bodemfysica en Landgebruik van de Wageningen University.

De onderzoekresultaten zullen niet alleen doorlopend worden gedeeld met de onderzoekers, maar ook met diegenen die werken met en adviseren over de bodem. Hopelijk komt dat dan de bodem ten goede.

Bronmateriaal

"De bodem beschermen met project RECARE" - Wageningenur.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door danjaeger (via Freeimages.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd