Kunnen waarden ons helpen om af te vallen?

Weten wat echt en waarom belangrijk voor u is, helpt mogelijk bij het verliezen van kilo’s, zo blijkt uit onderzoek.

De onderzoekers verzamelden 45 vrouwelijke studenten. 58 procent van de studenten was te zwaar. De wetenschappers stelden het gewicht van de studentes vast en gaven ze een lijstje met daarop belangrijke waarden. Bijvoorbeeld: vriendschap, creativiteit, muziek, etc. De vrouwen moesten aangeven welke waarden ze het belangrijkst vonden.

Waarde
Vervolgens kreeg de helft van de groep opdracht om gedurende vijftien minuten iets op papier te zetten over de waarde die het belangrijkste voor ze was. De andere proefpersonen kregen de opdracht om iets te schrijven over een waarde die niet belangrijk voor ze was. Ze moesten opschrijven waarom die waarde voor anderen wel belangrijk kon zijn.

WIST U DAT…

…wetenschappers onlangs plakband hebben ontwikkeld waar u met uw hele gewicht aan kunt gaan hangen?

Gewicht
De wetenschappers hielden daarna het gewicht van de proefpersonen goed in de gaten. De studentes werden na één maand en na vier maanden opnieuw gewogen. De proefpersonen die geschreven hadden over een waarde die belangrijk voor ze was, waren gemiddeld ongeveer 1,5 kilo afgevallen. In de controlegroep waren de vrouwen gemiddeld 1,2 kilo aangekomen.

Zelfintegriteit
Onderzoeker Christine Logel denkt de verschillen wel te kunnen verklaren. “We hebben de behoefte om zelfintegriteit te ervaren.” Die zelfintegriteit helpt ons om met moeilijke dingen om te gaan en ze te relativeren. Stel dat het bijvoorbeeld niet zo lekker loopt op uw werk, dan kunt u dat een plekje geven door te bedenken dat u gelukkig nog goede vrienden hebt of heel creatief bent. Mogelijk verloren de proefpersonen kilo’s doordat ze zich door die eenvoudige oefening (schrijven over een belangrijke waarde) beter voelden. Ze hoefden daarna niet te eten om een beter gevoel te krijgen en in de dagen erna verdween de gewoonte om op ongewenste momenten te eten.

Zou het echt zo simpel zijn? Logel is voorzichtig. Zo is onduidelijk of het werkt wanneer mensen weten dat over hun waarden schrijven tot een lager gewicht zou moeten leiden. De studenten die aan het onderzoek deelnamen, werd niet verteld dat er onderzoek zou worden gedaan naar gewicht en waarden. Nader onderzoek is dan ook zeker geen overbodige luxe. Het onderzoek van Logel en haar collega Geoffrey Cohen is terug te vinden in het blad Psychological Science.

Bronmateriaal

"Exercise Is Good for Your Waistline – But It’s a Writing Exercise" - Psychologicalscience.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Alan Cleaver (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd