Kunnen rendieren worden ingezet om klimaatverandering te bestrijden?

  Misschien wel. Onderzoek wijst uit dat rendieren ervoor kunnen zorgen dat de aarde meer zonlicht reflecteert.

  Dat schrijven onderzoekers in het blad Environmental Research Letters. Ze baseren zich op onderzoek in Noorwegen. Ze bestudeerden de vegetatie daar en de invloed die de rendieren op deze vegetatie hadden. Vervolgens gingen ze na welk effect dat had op de albedo (het weerkaatsingsvermogen) van het oppervlak. “Onze theorie was dat grazende rendieren in de zomer leiden tot een afname van de albedo, doordat de hoogte van vegetatie, de mate waarin vegetatie voorkomt, en de bladoppervlakte-index afneemt,” vertelt onderzoeker Mariska te Beest, verbonden aan de Umeå Universiteit in Zweden.

  Het onderzoek
  De onderzoekers bestudeerden gebieden met verschillende soorten vegetatie in Zweden, stelden de albedo van het oppervlak in deze gebieden vast en gingen na of de albedo veranderde wanneer rendieren deze gebieden bezochten. Uit het onderzoek blijkt dat grazende rendieren leiden tot een afname van vegetatie. Bovendien worden struiken door rendieren klein gehouden. En dat is van invloed op de hoeveelheid zonlicht die door een gebied wordt gereflecteerd. “Deze uitgesproken veranderingen in vegetatie leidden tot een substantiële toename van de albedo (het weerkaatsingsvermogen, red.) ten tijde van het groeiseizoen.”

  WIST JE DAT…

  …smeltende zee-ijs recent aan 80.000 rendieren het leven kostte?

  Koel
  Het gebied absorbeert minder straling en dus ook minder warmte. “Onze resultaten laten zien dat rendieren wellicht een verkoelend effect kunnen hebben op het klimaat door de albedo gedurende de zomer te veranderen. Hoewel de geschatte verschillen (tussen begraasde en niet-begraasde gebieden, red.) wellicht klein lijken, zijn ze groot genoeg om gevolgen te hebben voor de regionale energiebalans,” stelt Te Beest. Ze benadrukt daarbij dat de invloed die rendieren op het lokale klimaat hebben, wel sterk afhangt van onder meer het aantal rendieren dat in een gebied voortkomt.

  Het onderzoek biedt mogelijk handvaten om opwarming te bestrijden. “Het suggereert dat management van planteneters wellicht kan helpen om toekomstige opwarming tegen te gaan. Het grootste deel van de toendra in het Noordpoolgebied wordt begraasd door of gedomesticeerde of wilde rendieren, dus dit is een belangrijke ontdekking.”

  Bronmateriaal

  "Reindeer grazing increases summer albedo by reducing shrub abundance in Arctic tundra" - Environmental Research Letters
  De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door Alexandre Buisse (via Wikimedia Commons)

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd