Kunnen ondergrondse reactoren de kernenergie redden?

Nucleaire energie en veiligheid: gaat dat samen? In Singapore denken ze van wel. Het land overweegt ondergrondse kerncentrales, naar een idee van onderzoeker Hooman Peimani.

Alle wereldleiders lijken het een beetje gehad te hebben met nucleaire energie. Al is het alleen maar, omdat de kiezers het ze opleggen. Maar het idee van Peimani, wetenschapper aan de nationale universiteit van Singapore, lijkt zelfs de burger gerust te kunnen stellen.

Enthousiast
Hij stelde afgelopen herfst voor om reactoren te begraven. En de regering van Singapore is enthousiast aan het worden. De situatie in Japan zal daar weinig aan afdoen.

Idee
Het idee is eigenlijk heel simpel. Plaats de reactoren op zo’n dertig tot vijftig meter diepte, in hard gesteente en laat ze hun werk doen. Als het fout gaat, wordt de reactor al omringd door steen en kan straling niet ontsnappen. Door de pijpleidingen die naar boven voeren bovendien dicht te storten, verdwijnt het probleem van (of beter gezegd: in) de aardbodem.

WIST U DAT…

Kosten
De kosten van zo’n reactor zijn niet gering. Om het allemaal beheersbaar te houden, zullen de begraven reactoren nooit zo groot kunnen worden en ook iets minder energie leveren. Maar het is haalbaar. Sterker nog: de ontwerpen voor zulke mini-reactoren (die overigens op zichzelf al een stuk veiliger zijn dan de grote exemplaren) liggen al klaar.

Niet in Japan
Het is een prachtige oplossing, maar gaat Japan niet verder helpen, zo benadrukt Peimani. Gebieden die wel eens te maken kunnen krijgen met aardbevingen, komen niet in aanmerking voor begraven reactoren. Het is simpelweg te gevaarlijk. Dat geldt ook voor landen met een hoge grondwaterspiegel.

De overheid van Singapore onderzoekt de mogelijkheden op dit moment. De situatie in Japan kan die studie wel eens het nodige duwtje in de rug geven.

Bronmateriaal

"Nuclear power to go underground?" - Newscientist.com

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd