Kunnen deze 23 richtlijnen voorkomen dat AI ons onder de voet loopt?