De baas kritiek gegeven? Dikke kans dat u nu de stempel ‘incompetent’ heeft

fail

Vaak hebben mensen moeite hun baas te vertellen waar het op staat. Bazen hebben moeite te vragen naar eerlijke feedback. Nieuw onderzoek suggereert dat machtige mensen er helemaal niet van houden om kritiek te krijgen, zeker niet als zij een wat onstabiele persoonlijkheid hebben.

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat mensen met macht een dikkere huid hebben dan wij vaak denken. Zo laten ze zich niet kwetsen wanneer ze niet uitgenodigd worden voor een feestje met het personeel en zoeken ze gewoon naar andere manieren om toch een band met hun personeel te krijgen. Hoger in rang gaat iemand positiever om met situaties. Emotioneel omgaan met feedback gaat beter wanneer dit afkomstig is van iemand uit lagere rang. Wanneer het van de baas afkomt kan de feedback het gevoel van eigenwaarde schaden en meer negatieve gevoelens teweegbrengen. Toch is feedback van groot belang voor de prestaties binnen organisaties. Daarom zocht Jane Niemann van Rijksuniversiteit Groningen uit welke sociale factoren invloed hebben op hoe negatieve feedback ontvangen wordt.

Macht, wantrouwen, persoonlijkheid en de onderlinge relatie bleken het meest bepalend voor hoe iemand met feedback omgaat. U verwacht het misschien al: emotioneel onstabiele mensen reageren ronduit slecht op negatieve feedback van ondergeschikten. Ook bazen staan hier niet boven, figuurlijk gezien dan. “Ze worden boos en vinden degene die de feedback geeft onaardig en incompetent en ze nemen de feedback niet aan,” vertelt Niemann. Waarom ze zo onprofessioneel reageren? Wellicht ervaren ze door onzekerheid de feedback als aanval op hun zelfbeeld dat al niet zo best is.

Kritiek verzwijgen is geen optie. “Als een manager niet weet wat er fout gaat, kan hij er ook niets aan doen,” zegt Niemann. Haar tip: kleed feedback voor de baas aardig in. Dit kan door het op een indirecte manier te geven. “Dan reageren mensen met macht veel positiever,” zegt Niemann. Het geeft de baas de mogelijkheid écht te luisteren in plaats van kwaad te worden en niet meer na te denken over de inhoud van de feedback. Dit geldt ook voor mensen zonder macht, maar dan heeft het niet te maken met hun persoonlijkheid. “Duidelijk is dat mensen negatieve feedback zich aantrekken en het daarom bijvoorbeeld moeilijk vinden om te vragen om feedback.” Blijkbaar werkt harde kritiek vaak niet motiverend terwijl dat juist de bedoeling is van feedback geven: duidelijk maken hoe iets voortaan beter kan.

Bronmateriaal

"Kritiek op de baas vriendelijk verpakken" – Rijksuniversiteit Groningen.
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Esther Vargas (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd