Krekel nog niet klaar om de wereldbevolking te voeden

krekel

De krekel wordt doorgaans gezien als een prima alternatief voor de biefstuk. Maar is dat wel zo? Nieuw onderzoek suggereert dat we voorzichtig moeten zijn: het verhaal is een stuk ingewikkelder dan gedacht.

Wie trek heeft, gooit nu nog vaak een biefstukje of schnitzel in de pan. Maar in de toekomst is dat niet meer zo vanzelfsprekend, als we onderzoekers moeten geloven. De wereldbevolking groeit, net als de vraag naar voedsel en water. Tegelijkertijd hebben we te kampen met een ander probleem: klimaatverandering. De productie van vlees draagt aan deze problemen bij: het kost veel water, ruimte en er komen stoffen bij vrij die de opwarming van de aarde in de hand werken. Onderzoekers roepen het dan ook al langer: We moeten insecten gaan eten.

Maar welk insect dan?
Vaak wordt daarbij als eerste gewezen naar de krekel. De krekel is voedzaam en zou – in vergelijking met vee – op een veel milieuvriendelijkere en goedkopere manier gekweekt kunnen worden, omdat hij voedsel op zeer efficiënte wijze omzet in lichaamsmassa. Maar nieuw onderzoek suggereert nu dat we de krekel wellicht overschat hebben. “Onze studie demonstreert dat de duurzame voordelen die het cultiveren van krekels als een alternatieve bron van proteïnen heeft grotendeels afhankelijk zijn van wat de krekel te eten krijgt en met welke wijze van vleesproductie de krekels vergeleken worden,” vertelt onderzoeker Mark Lundy.

Proeven?

Vanavond insecten serveren? Enkele jaren geleden is ‘Het Insectenkookboek’ verschenen, vol met recepten waarmee je als thuiskok uit de voeten kunt.

Het dieet van de krekel
Neem bijvoorbeeld de wijze waarop krekels – en andere insecten – het aangeboden voedsel omzetten in lichaamsmassa. Aangenomen wordt dat de insecten dat een stuk efficiënter doen dan conventioneel vee. Maar is dat wel zo? De onderzoekers bestudeerden een aantal krekels (Acheta domesticus) en keken wat zij aten en hoe sterk de insecten aankwamen. Ze ontdekten dat de toename in biomassa sterk afhing van de kwaliteit van het dieet. Krekels die zwaar genoeg waren om gegeten te worden, bleken voedsel veel minder efficiënt om te zetten in lichaamsmassa dan eerder onderzoek – uitgevoerd onder een kleinere groep krekels – suggereerde.

Krekels versus vleeskuikens
Krekels die hetzelfde dieet kregen als pluimvee bleken slechts ietsje efficiënter te zijn in het omzetten van dat voedsel dan op industriële schaal geproduceerde vleeskuikens. Krekels die resten verwerkt voedsel kregen, zetten dat ongeveer net zo efficiënt als vleeskuikens om in lichaamsmassa. Maar krekels die resten van minimaal verwerkt voedsel kregen of een dieet volgden dat voornamelijk uit stro bestond, bleken een 99 procent grotere kans te hebben te overlijden alvorens ze groot genoeg waren om als voedselbron dienst te doen.

Het betekent dat krekels de hoge verwachtingen pas waarmaken als we ze voedselafval van relatief hoge kwaliteit voorschotelen. En daarmee lijkt de krekel er nog niet klaar voor om een groot deel van de wereldbevolking te voeden. “Ik denk dat we helder moeten zijn over wat de duurzame voordelen zijn en onze inspanningen en beperkte grondstoffen moeten richten op gebieden waar ze de grootste blijvende impact hebben.”

Bronmateriaal

"Don’t look to crickets to feed the world just yet, study cautions" - UCDavis.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Brian Gratwicke (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd