Kreeft ervaart wellicht gevoelens van angst

  kreeft

  Wat gaat er door een kreeft heen als je hem in een pan met kokend water laat zakken? Nou, misschien wel gevoelens van angst? Nieuw onderzoek suggereert dat kreeften angstig gedrag kunnen vertonen.

  Wanneer we onder druk staan, verandert ons gedrag. We worden angstig. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat verschillende gewervelde dieren angstig gedrag kunnen vertonen. Maar nog nooit konden onderzoekers bewijzen dat ook ongewervelde dieren angst ervaren. Tot nu: een nieuw onderzoek bewijst dat kreeften angstig gedrag kunnen vertonen.

  Experiment
  Franse onderzoekers trekken die conclusie op basis van experimenten. Ze zorgden ervoor dat een aantal kreeften gestrest raakte. Dat deden ze door ze milde elektrische schokjes te geven. Vervolgens plaatsten ze die kreeften – en kreeften die geen stress ervaren hadden – in een bak met water. De kreeften konden vervolgens kiezen om in een donker hoekje van de bak te gaan zitten (hun favoriete leefomgeving) of een verlicht deel van de bak te gaan verkennen. De kreeften die gestrest waren, vermeden het licht en gingen allemaal in het donkere hoekje zitten. De kreeften die niet gestrest waren, hadden ook een lichte voorkeur voor de donkere ruimte, maar verkenden desalniettemin alle armen.

  Serotonine
  De onderzoekers ontdekten bovendien dat de gestreste kreeften veel meer serotonine aanmaakten (een stofje dat angst tegengaat). En wanneer de gestreste kreeften een stofje ingespoten kregen dat afrekent met gevoelens van angst, hadden ze plots niet meer zo’n sterke voorkeur voor het donkere deel van de ruimte. Ze durfden nu ook wel de lichtere delen te verkennen.

  Omgekeerd
  Wanneer de onderzoekers kreeften zonder stress van extra serotonine voorzagen, gingen die juist de lichtere delen van de bak vermijden. Kregen die kreeften vervolgens het goedje chloordiazepoxide (een medicijn dat wordt voorgeschreven bij extreme angst of spanning) toegediend, dan durfden ze de lichtere delen van de bak wel te verkennen.

  “Onze resultaten laten zien dat kreeften een vorm van angst vertonen die vergelijkbaar is met die van gewervelden,” schrijven de onderzoekers in het blad Science. Hoewel de kreeften angstig gedrag vertonen, is onmogelijk te bewijzen dat de kreeften zich ook angstig voelen. Tegelijkertijd wijst dit onderzoek – in combinatie met een recente studie die suggereert dat krabben pijn voelen – er op dat we het gevoelsleven van deze vrij primitieve organismen wellicht te sterk onderschat hebben. De organismen worden nu beschouwd als dieren die niets voelen en zo worden ze ook – onder meer in de keuken – behandeld. Wellicht is dat iets waar we op basis van deze onderzoeken eens kritisch over na zouden moeten denken.

  Bronmateriaal

  "Anxiety-like behavior in crayfish is controlled by serotonin" - Sciencemag.org
  De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xx (cc via Flickr.com).

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd