Kraaien ‘vertellen’ elkaar wie ze haten

Als u een kraai boos maakt, vergeet hij dat nooit meer. Maar nu blijkt uit onderzoek dat hij dat ook aan al zijn soortgenoten vertelt.

Onderzoeker John Marzluff ontdekte tijdens een eerder onderzoek dat kraaien de gezichten van mensen die een bedreiging vormen, herkennen en nooit meer vergeten. Hij droeg tijdens het experiment een masker en ving enkele kraaien. De kraaien die hij had gevangen, reageerden vervolgens heel boos op iedereen die hetzelfde masker droeg. Kraaien herkennen dus individuele gezichten en onthouden ze, zo concludeerde Marzluff toen.

WIST U DAT…

Meer
Maar nog steeds stapt hij wel eens met het masker op de deur uit en het viel hem op dat steeds meer kraaien boos reageerden. Twee weken na het vangen van de kraaien, reageerde 26 procent boos op mensen met het masker. 2,7 jaar later ging het om 66 procent. Bovendien werd het gebied waarin er boos gereageerd werd ook nog eens groter.

Jonge kraaien
Opvallend genoeg reageerden zelfs de jonge kraaien – die er nog niet waren toen Marzluff de eerste kraaien boos maakte – verontwaardigd. “De jongen zijn heel ontvankelijk voor wat hun ouders doen,” stelt Marzluff vast. Volgens de onderzoeker kan een kraai leren door dingen te ervaren en door anderen na te doen.

Of er ook daadwerkelijk sprake is van observerend leren, is lastig vast te stellen. Maar de kans is groot. Eén ding staat vast: u kunt kraaien maar beter te vriend houden.

Bovenstaande foto is gemaakt door Arthur Chapman (cc via Flickr.com).

Bronmateriaal

"Crows tell the world who's bad" - Newscientist.com

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd