Koraal in Great Barrier Reef blijkt plastic te eten

rif

Australische onderzoekers hebben ontdekt dat koraal dat veelvuldig op het Great Barrier Reef voorkomt, plastic eet. Het gevaar bestaat dat de kleine ‘maagjes’ van het koraal vol komen te zitten met het onverteerbare spul.

“Koraal haalt energie uit fotosynthese,” vertelt onderzoeker Noral Hall. “Maar koraal eet ook allerlei ander voedsel, waaronder zoöplankton, sedimenten en andere microscopische organismen die in het water leven. Wij ontdekten dat het koraal ook plastic eet.” Het gaat om microplastics – hele kleine stukjes plastic – die het koraal met een iets lagere frequentie dan plankton naar binnen werkt.

Niet kieskeurig
De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze diep in het verterende weefsel van het koraal plastic aantroffen. “Het koraal is geen kieskeurige eter en onze resultaten tonen aan dat het microplastics kan consumeren wanneer deze zich in het water bevinden,” vertelt onderzoeker Mia Hoogenboom.

WIST JE DAT…

…vorig jaar het oudste door dieren gemaakte rif is ontdekt?

Gevolgen
Grote vraag is natuurlijk: welke gevolgen heeft dat voor het koraal? “Als de vervuiling in het Great Barrier Reef toeneemt, kan het koraal er negatief door worden aangetast doordat hun kleine maagholtes vol komen te zitten met onverteerbaar plastic,” legt Hoogenboom uit. Het feit dat microplastics diep in het weefsel van het koraal werd teruggevonden, zorgt ervoor dat onderzoekers bang zijn dat het koraal door toedoen van dit weefsel niet langer in staat is om ‘gewoon’ voedsel te verteren.

Uit nader onderzoek moet blijken welke gevolgen het eten van microplastics exact heeft voor het koraal. Ook hopen de onderzoekers te achterhalen hoe microplastics andere organismen in het water beïnvloeden. “We zoeken ook uit of vissen in koraalriffen plastic eten en of plasticconsumptie hun groei en overlevingskansen beïnvloedt.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd