Kolencentrale bijstoken met houtpellets? Goed plan!

Hoe kan de CO2-uitstoot van een gemiddelde kolencentrale verlaagd worden? Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers concluderen dat het bijstoken met houtpellets in kolencentrales leidt tot een klimaatwinst.

Houtpellets zijn korrels samengeperst hout van een paar centimeter groot. Vaak wordt afvalhout gebruikt, dat te klein is om te verwerken tot zaaghout. Of bijvoorbeeld houtresiduen (hout dat achterblijft na de kap of overblijft in houtzagerijen) en uitgedunde bomen. Universiteit Utrecht meldt dat grotere stammen niet gebruikt worden voor pelletproductie, omdat het economisch gezien slimmer is om deze stammen als zaaghout te verkopen.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit en het Oak Ridge National Laboratory melden in een paper in het wetenschappelijke vakblad GCB Bioenergy dat wanneer biomassa in de vorm van houtpellets wordt bijgestoken in kolencentrales, dat er dan binnen 21 jaar klimaatvoordelen zijn ten opzichte van reguliere fossiele elektriciteit.

Besparing binnen zes jaar
“Met name het gebruik van houtresiduen en uitgedund hout leidt tot snelle klimaatwinst, sneller dan in eerdere studies werd gevonden”, zegt Floor van der Hilst, energiewetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Dan is er zelfs binnen nul en zes jaar klimaatwinst. “Mits de pellets uit het juiste hout worden geperst, leidt het inzetten van houtpellets ter vervanging van kolen in kolencentrales al snel tot CO2-uitstootbesparing en dus tot klimaatwinst.”

CO2-neutraal
Maar hoe komt dit nu eigenlijk? Simpel: bomen slaan CO2 op, maar bij verbranding komt CO2 vrij. De uitstoot en de opname kunnen tegen elkaar worden weggestreept, waardoor de verbranding van hout CO2-neutraal is. Dit levert een CO2-uitstootbesparing van zo’n zeventig procent op in vergelijking met fossiele brandstoffen.

Nadelen
Wel schrijven de onderzoekers dat 30% van de uitstoot blijft bestaan, omdat die wordt veroorzaakt door de productie en het transport van de houtpellets. Daarnaast zijn er nog andere factoren die meespelen. Zo kan hout bijvoorbeeld wegrotten of verwerkt worden tot papier. Rekening houdend met de negatieve kanten van houtpellets blijkt dat er nog steeds enorm veel voordelen zijn ten opzichte van bijstoken met houtpellets.

Tegengeluid
Overigens is niet iedereen voorstander van het verbranden van biomassa. “Er is nu te veel CO2 in de atmosfeer,” reageert bosbouwkundige Leffert Oldenkamp in een artikel in het vakblad Natuur Bos Landschap. Deze concentratie moet niet verder stijgen. “Of je nu hout, gas of steenkool stookt, er komt altijd CO2 vrij. Bij het verstoken van hout komt namelijk aanzienlijk meer CO2 vrij dan bij het stoken van aardgas.” Hout vormt dus een slimme buffer om het CO2-niveau in de atmosfeer laag te houden.

Oldenkamp: “Als je je huis wil verwarmen kun je kiezen uit meerdere energiebronnen. Bij het verwarmen van je huis komt er bij het verwarmen door hout meer CO2 vrij dan bij het verwarmen door aardgasverbranding. Dus even los van het feit of het slim is om alle aardgas nu te gaan gebruiken, is het omwille van het klimaat minder nadelig om nu aardgas te gebruiken.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd