Knuffelen met papa is niet alleen gezellig: het beïnvloedt ook de darmflora van baby’s

En dat is goed nieuws voor kinderen die geboren worden via een keizersnede. Hoewel een vaginale bevalling nog steeds veel invloed heeft op de ontwikkeling van de darmflora van een kind, blijkt nu dat slechts de helft van de darmbacteriën afkomstig is van de moeder.

Darmflora – of het ‘darmmicrobioom’ – is de verzameling van bacteriën en andere micro-organismen die in onze darmen leven. Deze bacteriën zijn zeer belangrijk voor onze gezondheid. Zo verteren ze voedsel, produceren ze vitamines en trainen ze ons immuunsysteem. Recente onderzoeken suggereren zelfs dat de samenstelling van de bacteriën in de darmen invloed kan hebben op de ontwikkeling van stoornissen als ADHD en autisme. De verhouding van je darmflora kan dus grote invloed hebben op je leven.

Bij pasgeboren baby’s is dat microbioom echter nog niet volledig ontwikkeld. Sterker nog: de eerste grote ‘kolonisatie’ van de darmflora bij baby’s vindt plaats tijdens de geboorte. Bij een vaginale geboorte krijgt een baby namelijk een flinke portie van de bacteriën mee die zich rondom de vagina en anus van de moeder bevinden. Baby’s die via een keizersnede op de wereld zijn gekomen, hebben daarom een afwijkend darmmicrobioom. Hun darmen bevatten niet alleen minder gezonde bacteriën, maar ook meer micro-organismen die veel in ziekenhuizen voorkomen. Doordat de baby’s vaak de goede bacteriën uit het darmkanaal van de moeder missen, verhoogt een keizersnede het risico op chronische ziekten, astma en obesitas.

Omdat tegenwoordig een kwart van de kinderen met een keizersnede ter wereld komt, besloot een team internationale wetenschapper dat het tijd werd om meer onderzoek te doen naar hoe een gezonde balans van darmmicroben bij baby’s tot stand kan komen.

Moederbacteriën
Daarvoor volgde de onderzoekers de ontwikkeling van 73 baby’s. Hiervan werden 21 via een keizersnede geboren en 52 op de natuurlijke wijze. Vervolgens analyseerden en vergeleken ze de darmbacteriën van de baby’s met die van hun ouders – na drie weken, na drie maanden en na een jaar. Daaruit bleek dat slechts de helft van de bacteriestammen van de darmen van de baby’s herleid kon worden tot de darmen van de moeder. De onderzoekers vermoedden daarom dat de rest afkomstig zou moeten zijn van andere mensen die nauw contact hebben met de baby. Bij een aantal bacteriën konden ze die oorsprong ook direct herleiden naar de vader, zoals stammen van de Bifidobacterium longum-bacterie.

Broes en zussen
“Het onderzoek biedt aanzienlijk inzicht in hoe een pasgeborene wordt gekoloniseerd”, vertelt hoofdauteur Willem de Vos van de Universiteit van Wageningen en de Universiteit van Helsinki. “De rol van de vader is misschien klein, maar mag niet worden verwaarloosd.” Bovendien is waarschijnlijk dat hetzelfde geldt voor anderen die nauw contact hebben met de pasgeborene, stelt de onderzoeker. En dat kan een stuk verder strekken dan slechts de ouders, vertelt collega Nicola Segata van de Universiteit van Trento. “Dit benadrukt het belang van het bestuderen van andere microbiële bijdragen, zoals die van broers en zussen en van leeftijdsgenoten in de kinderopvang.”

Ook toont het volgens de onderzoekers aan hoe belangrijk het is om fysieke en sociale interacties met een pasgeborene te hebben. Om meer te weten over de invloed van de vader en de manier van bevallen op het immuunsysteem van het kind, blijft het team de komende jaren de baby’s en hun ouders volgen.

Huid op huidcontact
Ook borstvoeding, contact met familie en huisdieren, antibioticabehandelingen en andere factoren bepalen de darmflora van pasgeborenen. Net als huid-op-huid-contact met de moeder, blijkt uit onderzoek dat eerder dit jaar verscheen. Het darmmicrobioom van baby’s die iedere dag een uur huid-op-huidcontact hebben met hun moeder, ontwikkelt zich anders dan dat van baby’s die minder intensief contact hebben. Het microbioom van de baby’s die intensief huidcontact hadden met hun moeders, was minder uitgesproken veranderd vergeleken met dat van de andere baby’s. Ook zagen de onderzoekers dat de ontwikkeling naar een volwassen microbioom iets langer duurde bij deze baby’s. Of deze verschillen positief of negatief zijn, weten de onderzoekers nog niet.

Bronmateriaal

"Paternal and induced gut microbiota seeding complement mother-to-infant transmission" - Cell Host & Microbe
Afbeelding bovenaan dit artikel: Jacob Lund

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd