Knappe koolmees krijgt gezondere jongen

koolmees

Wetenschappers hebben ontdekt dat er een verband is tussen het uiterlijk van vrouwelijke koolmezen en de gezondheid van hun jongen. En dat is niet alleen een kwestie van nature (aanleg), maar ook van nurture (opvoeding).

Wat maakt een koolmees knap? Het heeft alles te maken met het kleurenpatroon: de zwarte streep op de borst en de witte wangen. De onderzoekers verzamelden twee vrouwelijke koolmezen met een verschillend patroon. De vrouwtjes paarden en zetten jongen op de wereld. De onderzoekers verwisselden de jongen vervolgens: de jongen van de ‘knappe’ moeder werden in het nest van de ‘minder knappe’ moeder gelegd en omgekeerd.

Gewicht
Na twee weken bestudeerden de onderzoekers het gewicht en de grootte van de jongen. Ook keken ze naar het immuunsysteem van de jongen. Ze ontdekten dat er een verband was tussen de zwarte streep op de borst van de biologische moeder en het gewicht van de jongen.

Knappe man

De lichaamsgrootte van de jongen bleek enkel samen te hangen met de lichaamsgrootte van de biologische moeder en niet met de ‘aantrekkelijkheid’ van de moeder. De kleur van de wangen en zwarte streep op de borst van vader bleek geen invloed te hebben op de gezondheid van de jongen.

Immuunsysteem
Ook bleek er een verband te zijn tussen de vlekkeloze witte vlekken op de wang van de biologische moeder en de adoptiemoeder en het immuunsysteem van de jongen. Dat wijst erop dat dit het resultaat was van nature (aanleg) en nurture (opvoeding).

Het onderzoek wijst erop dat de kleuren van de vrouwtjes mannetjes iets vertellen over de fitheid van de vrouwtjes. Maar hoe is dat zo ontstaan? “Grotere en gezondere jongen zijn belangrijk voor het voortplantingssucces, omdat de kans dat zij uitgroeien tot volwassen vogels groter is,” vertellen de onderzoekers. “Dus het is nuttig voor de vogels om in staat te zijn om te kunnen zien welke mogelijke partners de beste jongen produceren.” De onderzoekers wijzen er verder op dat het onderhouden van de heldere kleuren wel iets van de vrouwtjes vergt. Het kost energie en die energie kan niet geïnvesteerd worden in de voortplanting of het zelfbehoud. Dat vrouwtjes toch bereid zijn om zoveel energie in hun uiterlijk te stoppen, komt waarschijnlijk omdat mannetjes ze op hun kleuren selecteren en het voor vrouwtjes dus de enige manier is om zich te verzekeren van nageslacht.

Bronmateriaal

"Nature versus nurture -- better looking birds have healthier babies" - Biomed Central (via Eurekalert.org).
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Sergey Yeliseev (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd