Klimaatverandering: wat weten we wel?

Het is een punt van discussie en daarbij worden feiten en fabels wel eens door elkaar gehaald. KNAW zet dat nu recht.

Gaat de zeespiegel echt zover stijgen? Schaatsten we vroeger inderdaad vaker? Zijn mensen de oorzaak van alle veranderingen? Moeten we ons echt zorgen maken? Als iets de afgelopen jaren vragen en discussies heeft opgeroepen dan is het wel het veranderende klimaat.

Brochure
Maar wat weten we nu zeker? En wat zijn echt fabels? De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zet het allemaal op een rijtje in een nieuwe brochure die gisteren is uitgekomen. De brochure is inmiddels uitgereikt aan een commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer en moet het debat over klimaatverandering inhoudelijk goeddoen.

WIST U DAT…

…klimaatverandering levens nu al verandert?

Sceptisch
En niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook daarbuiten. De laatste jaren zijn nogal wat fouten gemaakt door klimaatwetenschappers: resultaten zijn overdreven, onderzoeken zijn niet goed onderbouwd of er zijn te snel conclusies getrokken. Daardoor zijn sommige mensen (nog) sceptisch(er) geworden over klimaatverandering en de gevolgen ervan.

Statements
Wat weten we nu wel zeker? KNAW stelde daarvoor deze zeven statements op. Het zijn harde, bewezen feiten. Onder meer: de samenstelling van de dampkring is door toedoen van mensen snel en ingrijpend veranderd. En: de afgelopen halve eeuw zijn de gemiddelde temperaturen wereldwijd gestegen.

In de brochure worden de statements degelijk onderbouwd. Ook wordt er kritisch gekeken naar klimaatmodellen en komen enkele twistpunten aan bod. Na het lezen ervan staat één ding vast: we weten wel wat, maar het meeste is nog onbekend. Maar dat laatste moet geen aanleiding geven tot scepticisme. Dat we nog niet precies weten hoe alle klimaatprocessen werken, is namelijk nog geen reden om de uitkomst van die processen dan maar te negeren.

Bronmateriaal

"KNAW zet feiten en onzekerheden in klimaatdebat op een rijtje" - KNAW.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xx (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd