‘Klimaatverandering verergerde natuurrampen niet’

De laatste decennia is de schade die natuurverschijnselen zoals overstromingen, aardbevingen en orkanen aanrichten sterk toegenomen. Veelal krijgt het veranderende klimaat – dat (hoe ironisch) waarschijnlijk door mensen is veroorzaakt – daar voor het gemak de schuld van. Onterecht, zo concludeert onderzoeker Laurens Bouwer.

Bouwer bestudeerde 22 onderzoeken naar de impact van natuurrampen. De onderzoeken waren wereldwijd en over een periode van dertig jaar tot stand gekomen. Bouwer concludeert dat niet klimaatverandering, maar de bevolkingsgroei en de groei van de economie de schuldigen zijn.

Rijker
De afgelopen vijftig jaar is de rijkdom wereldwijd toegenomen. Mensen verdienen meer en geven dus ook meer uit aan hun huis en auto. Wanneer een natuurramp toeslaat, maakt dat de schade groter. We hebben nu eenmaal ook meer te verliezen dan een halve eeuw geleden.

Met meer
Door de groei van de bevolking worden mensen gedwongen om in gebieden te gaan wonen die kwetsbaar zijn en juist in het geval van een natuurramp zo hard getroffen worden. Beide factoren verklaren de enorme schadeposten die wereldwijd voorkwamen, zo concludeert Bouwer.

Verwachting
Klimaatverandering zou pas verantwoordelijk zijn voor deze schade als de schade meer bedroeg dan men in een groeiende en rijke samenleving als de onze zou verwachten. Van de 22 studies gaven veertien onderzoeken aan dat klimaatverandering geen enkele rol speelde. Acht wetenschappers concludeerden dat de schade groter was dan verwacht, maar of dat aan het veranderende klimaat te wijten was, kon niet worden vastgesteld.

Toekomst
Dat wil niet zeggen dat klimaatverandering in de toekomst niet voor meer schade gaat zorgen. Alleen van de rampen die we inmiddels achter de rug hebben, kan Bouwer met zekerheid stellen dat klimaatverandering geen doorslaggevende rol heeft gespeeld.

Dat klimaatverandering de laatste tijd veelvuldig de schuld krijgt van natuurrampen is niet verwonderlijk. Klimaatmodellen voorspellen namelijk al jaren dat de impact van natuurrampen door de opwarming van de aarde zal toenemen. Maar wat mensen vaak vergeten, is dat klimaatmodellen naar de veranderingen op lange termijn kijken. Deze toepassen op gebeurtenissen op korte termijn is moeilijk en wellicht zelfs onjuist.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd