Klimaatverandering verandert levens nu al

Nieuw onderzoek toont aan dat het veranderende klimaat nu al een grote impact heeft op het leven van mensen in Alaska.

Onderzoekers gingen in gesprek met de oorspronkelijke bewoners van Alaka: de Yup’ik. Deze mensen hebben vaak een baan, maar jagen, verzamelen en vissen eveneens om aan eten te komen. In andere woorden: ze zijn sterk afhankelijk van de natuur. Veranderingen – hoe klein ook – ontgaan de mensen dan ook niet.

Minder sneeuw
“Ze hebben de afgelopen jaren veel minder sneeuw gehad: dat kwam elke keer weer ter sprake,” vertelt onderzoeker Nicole Herman-Mercer. De wetenschappers gingen in gesprek met stamhoofden: mannen die vijftig jaar of ouder waren. En één ding is duidelijk: voor de Yup’ik is de klimaatverandering al werkelijkheid geworden.

WIST U DAT…

Warmer
Volgens de stamoudsten is het sinds enkele decennia opvallend warmer, met name in de winter. Ook valt er minder sneeuw, is het ijs dunner en is het weer minder voorspelbaar geworden. Zo bleef de regen in augustus bijvoorbeeld uit of kwam deze veel te laat.

Gevolgen
En dat alles heeft gevolgen. Het dunner wordende ijs verkleint het leefgebied van de Yup’ik. Er moet verder gereisd worden om vruchten te verzamelen en ook de dieren waar op gejaagd wordt, vertonen ander gedrag. Sommige diersoorten zijn zeldzaam geworden (zalm bijvoorbeeld) en nieuwe diersoorten komen het leefgebied van de Yup’ik binnen (bevers en ganzen bijvoorbeeld).

Details
Volgens de onderzoekers zijn de gesprekken met de Yup’ik een waardevolle onderzoeksmethode om een beter beeld te krijgen van de gevolgen van klimaatverandering. Zelfs de kleinste details vallen de Yup’ik op, zo blijkt wel uit het onderzoek dat in het blad Human Organization is verschenen.

Overigens wijten de Yup’ik alle veranderingen in hun gebied niet direct aan een door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Ze zien het als een natuurlijke verandering. Dat dieren zeldzamer worden, komt volgens de Yup’ik doordat mensen zo slecht voor ze zijn.

Bronmateriaal

"Alaska natives first to feel the heat" - News.discovery.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Jack French (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd