Klimaatverandering raakt nu al 85 procent van de wereldbevolking

Kunstmatige intelligentie onthult dat de klimaatcrisis nu al bijna overal gevoeld wordt.

Dat de gevolgen van klimaatverandering zich nu al aandienen, is geen geheim. De afgelopen jaren zijn er talloze studies verschenen die onthullen welke impact de opwarming van de aarde op uiteenlopende gebieden heeft. En met behulp van kunstmatige intelligentie hebben onderzoekers de data uit meer dan 100.000 van die studies nu geanalyseerd om helder te krijgen waar klimaatverandering reeds toeslaat. De resultaten zijn ontnuchterend. Samen onthullen de meer dan 100.000 studies dat antropogene klimaatverandering reeds van invloed is op zeker 80 procent van het aardoppervlak en zeker 85 procent van de wereldbevolking.

Geen twijfel mogelijk
“Onze studie laat er geen twijfel over bestaan dat de klimaatcrisis reeds bijna overal op aarde gevoeld wordt,” stelt onderzoeker Max Callaghan. “En dat is ook al uitgebreid wetenschappelijk gedocumenteerd.”

Veel data
Waar klimaatonderzoek een paar decennia geleden nog in de kinderschoenen stond, is dat tegenwoordig wel anders. Elk jaar verschijnen er talloze studies over de impact van klimaatverandering. En vaak handelen ze slechts over een bepaald gebied of aspect van het klimaatsysteem, waardoor we – ondanks al die studies en data – nog altijd geen goed beeld hebben van de wereldwijde impact die klimaatverandering nu al heeft. Om daar meer inzicht in te krijgen, deden Callaghan en collega’s een beroep op kunstmatige intelligentie.

Ze ontwikkelden een algoritme dat in staat was om in korte tijd bepaalde informatie uit een groot aantal wetenschappelijke studies te vissen. Denk bijvoorbeeld aan de geconstateerde klimaatimpact, de drijvende kracht achter die impact en de locatie waar die impact is vastgesteld. Daarna lieten de onderzoekers het algoritme los op 102.160 publicaties over de gevolgen van klimaatverandering. Aan de hand van die data werd duidelijk op welke plekken klimaatverandering (bewezen) gevoeld wordt. De onderzoekers toetsten de bevindingen van het algoritme vervolgens door deze te vergelijken met data en modellen over aan antropogene klimaatverandering te wijten trends in temperatuur en neerslag.

Hiaat
Het onderzoek onthult dus dat klimaatverandering reeds door het leeuwendeel van de wereldbevolking ervaren wordt. Maar daar blijft het niet bij; de studie maakt ook pijnlijk duidelijk dat de klimaatimpact – ondanks dat er duizenden papers over zijn volgepend – lang niet overal even goed gedocumenteerd is. Waar in hogeinkomenslanden intensief onderzoek gedaan wordt naar de impact van klimaatverandering is dat in lageinkomenslanden vaak heel anders. Het betekent dat die landen – waarvan modellen vaak voorspellen dat ze het hardst door klimaatverandering geraakt worden – niet over de data beschikken die aantonen hoe en waar klimaatverandering zich nu al manifesteert. En daarmee is het voor deze landen ook veel lastiger om klimaatadaptaties te plannen. Want als je niet weet welke impact klimaatverandering lokaal heeft, kun je ook lastig maatregelen nemen om die impact te verzachten.

Wat dat laatste betreft, is er dus nog werk aan de winkel. Het resulteert als het goed is in nóg meer publicaties. Maar wat de studie laat zien, is dat het met een beetje hulp van kunstmatige intelligentie goed mogelijk is om data uit al die studies te combineren en zo een beeld te krijgen van de impact die klimaatverandering wereldwijd heeft. “Onze wereldkaart van klimaatimpact geeft richting aan de wereldwijde strijd tegen de opwarming, aan de regionale en lokale risicobeoordelingen en aan klimaatadaptatie,” besluit Callaghan.

Bronmateriaal

"At least 85 percent of world’s population impacted by climate change" - Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change
Afbeelding bovenaan dit artikel: Pok Rie via Pexels

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd