‘Klimaatverandering plaagt de mens nog zeker 10.000 jaar’

Als we de uitstoot van broeikasgassen niet op korte termijn terugdringen, zal klimaatverandering ons nog millennia dwarszitten.

Dat stellen wetenschappers. Ze baseren zich op klimaatgegevens die de huidige situatie beschrijven en gegevens die iets vertellen over de geschiedenis van het klimaat. Ook maakten ze gebruik van reconstructies van de enige periode in de geschiedenis die – met het oog op het veranderende klimaat – vergelijkbaar is met onze tijd: het einde van de laatste ijstijd.

Het gunstigste scenario
Door te kijken wat er in het verleden gebeurde, kunnen de onderzoekers naar eigen zeggen een beter beeld schetsen van wat ons in de (verre) toekomst te wachten staat. En het ziet er niet zo best uit. In hun paper presenteren de onderzoekers meerdere scenario’s. In het meest gunstige scenario gaan ze ervan uit dat er de komende eeuwen 1280 miljard ton aan koolstof wordt uitgestoten. Met die uitstoot zal de temperatuurstijging hoger uitvallen dan 2 graden (een grens die beleidsmakers graag trekken), zo stellen de onderzoekers. Ook zal het leiden tot een zeespiegelstijging van zo’n 25 meter. Diverse kustgebieden zullen onder water komen te staan, waardoor 1,3 miljard mensen een andere woonplek moeten zoeken. En maar liefst 25 grote steden zullen minimaal 50 procent van hun inwoners moeten verkassen, omdat het water dreigt.

Te optimistisch
En dat is nog het meest gunstige scenario. In de andere twee scenario’s – waarin uitgegaan wordt van een hogere uitstoot – zijn de gevolgen nog ernstiger. Die scenario’s komen waarschijnlijk dichter bij de werkelijkheid in de buurt, zo benadrukken de onderzoekers, omdat een uitstoot van 1280 miljard ton koolstof in de komende eeuwen op basis van de huidige uitstoot veel te optimistisch lijkt.

De steden

In het onderzoek noemen wetenschappers 25 steden die in de toekomst (deels) onder water kunnen komen te staan. Over welke steden hebben we het dan? Denk aan Londen, New York, Jakarta en Caïro.

Herstel
Verder stellen de onderzoekers dat de gevolgen van klimaatverandering heel lang merkbaar zullen blijven. Zelfs over 10.000 jaar zal de aarde zich nog niet hersteld hebben, zo voorspellen ze. “Wat onze analyse laat zien is dat dit tijdperk van opwarming net zo’n grote invloed heeft als het einde van de ijstijd,” vertelt onderzoeker Jeremy Shakun. “We maken ons los van het stabiele milieu waar we de afgelopen 10.000 jaar van hebben genoten.”

Maar er is ook nog een klein beetje goed nieuws: het tij kan nog gekeerd worden. Maar dan moet er wel actie ondernomen worden om de uitstoot terug te dringen. En dat moet de komende decennia gebeuren. “De komende decennia bieden ons de mogelijkheid om de mogelijk catastrofale klimaatverandering die langer duurt dan de volledige geschiedenis van de menselijke beschaving tot nu toe heeft geduurd, te beperken,” zo schrijven de onderzoekers.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd