Klimaatverandering ook in het jaar 3000 nog een issue

De meeste klimaatmodellen reiken niet veel verder dan het jaar 2100. Maar dat wil niet zeggen dat de klimaatverandering daarna geen rol meer speelt. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de opwarming van de aarde zelfs duizend jaar nadat we gestopt zijn met het uitstoten van CO2 nog doorgaat. En dat betekent dat de gevolgen van de opwarming van de aarde zeker nog honderden jaren blijven.

Onderzoeker Nathan Gillett gaat er in zijn studie vanuit dat de uitstoot van CO2 in 2100 stopt. Uit zijn simulaties blijkt dat de globale temperatuur in de duizend jaren die volgen redelijk stabiel is. Maar op regionaal niveau blijven de temperaturen schommelen. Koolstofdioxide blijft immers lang in de atmosfeer hangen en heeft dus ook nog lang effect op de aarde.

WIST U DAT…

…klimaatverandering de wereld geuriger maakt?

“Onze prognose laat zien dat de Zuidelijke Oceaan op gemiddelde diepte in het jaar 3000 veel sterker opwarmt dan in 2100,” zo schrijven de onderzoekers. “Wij suggereren dat de opwarming van de gemiddeld diepe oceaan rondom Antarctica in het jaar 3000 kan leiden tot de instorting van de West-Antarctische ijskap en dat betekent een zeespiegelstijging van enkele meters.”

Het onderzoek van de Canadese wetenschappers zet klimaatverandering en de aanpak ervan in een ander licht. Zo wordt nu geopperd om de smelting van het Antarctische ijs tegen te gaan door aërosolen in de stratosfeer te brengen. Deze kleine deeltjes kaatsen het zonlicht weg en zouden het oppervlak koelen. Maar zo’n methode werkt natuurlijk niet als de smelting van de ijskappen veroorzaakt wordt door de opwarming van de oceanen. Bovendien vormen aërosolen een oplossing die geen eeuwen, laat staan een millennium kan overbruggen.

Bronmateriaal

"CO2 and the hangover that won't quit" - News.discovery.com

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd