Klimaatverandering + ontbossing = foute boel

Klimaatverandering, ontbossing of een combinatie van die twee. Dat zijn de factoren die het regenwoud aan het eind van deze eeuw bedreigen. De drie kunnen op drie verschillende manieren aflopen: regenwouden verhuizen, passen zich aan of verdwijnen. Het is voor het eerst dat wetenschappers bekijken welke invloed klimaatverandering in combinatie met ontbossing heeft.

Hun conclusies zijn niet mis. Niet alleen de regenwouden krijgen het zwaar, ook de planten en dieren die in de wouden leven, kunnen zich bergen. Tegen het jaar 2100 is slechts 18 tot 45 procent van de flora en fauna in de wouden nog in dezelfde mate aanwezig als vandaag.

Onderzoek
De onderzoekers analyseerden satellietbeelden, registers en zestien verschillende klimaatmodellen om te kunnen voorspellen hoe de aarde er aan het eind van deze eeuw bijligt. Drie gebieden uit het onderzoek springen er echt uit:
Centraal Amerika en Zuid-Amerika: planten en dieren die er nu overvloedig voorkomen en het ecosysteem in balans houden, kunnen in hun aantal afnemen. Volgens diverse klimaatmodellen worden de regenwouden hier veel droger. Naast die veranderingen in klimaat, worden nu reeds steeds meer stukjes van het woud afgenomen en voor andere doeleinden gebruikt. Als dit zo blijft, leidt dat ertoe dat dit gebied in 2100 zo’n 80 procent van diens biodiversiteit ziet veranderen.
Congo: Zo’n 35 tot 74 procent van het regenwoud ondervindt hinder van de klimaatverandering en ontbossing. Op het gehele Afrikaanse continent dreigt zo’n 70 procent van de biodiversiteit in de wouden te veranderen.
Azië en de eilanden in het midden en zuiden van de Stille Oceaan: Ontbossing en klimaatverandering zorgt ervoor dat zo’n 60 tot 77 procent van de wouden diens biodiversiteit dreigt kwijt te raken. Gelukkig is er met betrekking tot dit gebied ook goed nieuws: de houtkap is er de afgelopen tien jaar met 22 procent afgenomen.

Beschermen
Volgens ecoloog Greg Asner kan het onderzoek overheden helpen om hun regenwouden beter te beschermen. “In de gebieden waar de klimaatverandering de grootste rol speelt, moet de druk van de ontbossing afnemen. Ook moeten soorten geholpen worden om zich aan te passen aan de klimaatverandering of op tijd te verhuizen.”

“Dit onderzoek levert sterk bewijs dat aantoont dat de natuurlijke ecosystemen grondige veranderingen zullen ondergaan door een combinatie van de invloed van klimaatverandering en het gebruik van het land,” meent ecoloog Daniel Nepstad. “Het behoud van de flora en fauna zoals we deze nu kennen, hangt af van een snelle en sterke afname van de uitstoot van broeikasgassen.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd