Klimaatverandering: wat moet je zeggen zodat mensen in actie komen?

Opvallend genoeg blijkt dat wanneer klimaatverandering neergezet wordt als een collectief probleem, mensen bereid zijn meer geld te doneren dan wanneer de nadruk ligt op de persoonlijke verantwoordelijkheid.

Deze bevindingen lijken in strijd te zijn met de algemeen aanvaarde kennis over dit fenomeen. Zo gebruiken belangengroepen, de Amerikaanse Environmental Protection Agency en de Verenigde Naties graag het woord ‘jij’ als het gaat over klimaatverandering. Een marketingcampagne van de Europese Unie was ook expliciet gericht om mensen eraan te herinneren wat hun persoonlijke verantwoordelijkheid was. De slogan: ‘You control Climate Change‘. Maar is dit wel de beste manier?

Toekomstig onderzoek

Een beperking van de studie – opgemerkt door de auteurs – is dat de deelnemers aan de experimenten sterker geloven in de door de mens veroorzaakte klimaatverandering dan de gemiddelde Amerikaanse burger. Toekomstig onderzoek zou moeten uitwijzen of ook mensen die minder begaan zijn met klimaatmaatregelen bereid zijn meer geld te doneren als zij moeten nadenken over collectieve oorzaken van klimaatverandering.

Experiment
Nee, zegt hoofdauteur Nick Obradovich. Hij ontwierp een aantal experimenten om uit te zoeken of een collectief frame of een persoonlijk frame effectiever is. Deelnemers aan de experimenten werden willekeurig ingedeeld in drie groepen: de eerste groep werd gevraagd een verhaal te schrijven over manieren waarop ze zelf klimaatverandering veroorzaken, de tweede groep moest schrijven over de collectieve bijdrage en de derde groep – de controlegroep – schreef over dagelijkse routines zoals tandenpoetsen of koffiedrinken. Bij de laatste groep werd er met geen woord gerept over klimaatverandering. De deelnemers konden hiermee honderd dollar winnen. Aan het einde van de test werd aan iedereen gevraagd hoeveel ze van die honderd dollar zouden doneren aan een goed doel tegen klimaatverandering.

Deelnemers die nadachten over collectieve oorzaken van klimaatverandering waren bereid tot 50 procent meer geld te doneren ten opzichte van de controle groep. Credits: Nick Obradovich
Deelnemers die nadachten over collectieve oorzaken van klimaatverandering waren bereid tot vijftig procent meer geld te doneren ten opzichte van de controlegroep. Credits: Nick Obradovich

Uitkomst
Van alle deelnemers bleek dat de groep die schreef over collectieve oorzaken van klimaatverandering bereid was het meest te doneren. Zo wilden de proefpersonen tot vijftig procent meer doneren dan mensen uit de controlegroep. Opvallend genoeg bleek dat de mensen die moesten schrijven over klimaatverandering vanuit een persoonlijk oogpunt, helemaal niet bereid waren meer te doneren. Zo gaven zij dezelfde hoeveelheid donaties als mensen die moesten schrijven over tandenpoetsen of koffiedrinken. “Dit verbaasde ons,” zegt Obradovich. “We dachten dat als mensen nadenken over klimaatverandering – op welke manier dan ook – ze bereid zouden zijn om meer te doneren, maar dat is niet wat er gebeurde. Mensen gaven alleen consequent meer geld wanneer we hen aanmoedigden na te denken over collectieve oorzaken voor klimaatverandering.”

De onderzoekers deden ook nog vervolgonderzoeken om hun bevindingen te controleren. Ook uit deze vervolgonderzoeken bleek dat de collectieve groep in alle gevallen bereid was het meeste geld te doneren. Waarom dit zo is blijft de vraag, schrijven de onderzoekers. Verder onderzoek is volgens hen nodig om de psychologische redenen nader te onderzoeken.

Bronmateriaal

"How to Talk About Climate Change So People Will Act" - UC San Diego
Foto bovenaan artikel is gemaakt door Andrew Parker iStock bij Getty Images

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd