Klimaatverandering maakt orkanen krachtiger en véél natter

Ook gaan ze trager bewegen.

Amerikaanse onderzoekers trekken die conclusies op basis van computersimulaties. Elke orkaan is natuurlijk weer anders en elke orkaan transformeert dan ook weer net iets anders in reactie op een warmer en natter klimaat. Maar over het algemeen bleken 22 recente orkanen in een warmer klimaat krachtiger te worden en ietsje trager te worden. Elke orkaan bleek in de simulaties aanzienlijk natter te worden.

Meer regen
“Ons onderzoek suggereert dat toekomstige orkanen significant meer regen kunnen laten vallen,” aldus onderzoeker Ethan Gutmann. Gemiddeld ging het om een toename van zo’n 24%. “Orkaan Harvey liet vorig jaar zien hoe gevaarlijk dat kan zijn.” Tijdens de orkaan viel lokaal meer dan 1200 millimeter regen en ontstonden enorme overstromingen in het gebied rondom Houston.

Krachtiger en trager
Maar niet alleen de regenval neemt toe. Ook de kracht van de orkanen verandert. Net als de snelheid waarmee deze bewegen. Een voorbeeldje: de orkaan Ike – die in 2008 meer dan 100 mensenlevens eiste – zou als deze in het jaar 2100, in een klimaat dat 5 graden Celsius warmer is dan in pre-industriële tijden, zou ontstaan 13% krachtigere winden hebben, 17% trager bewegen en 34% natter zijn. Zoals gezegd bleek niet elke orkaan op dezelfde manier op een warmer klimaat te reageren. Zo werd orkaan Ernesto wat zwakker als de onderzoekers deze in een natter en warmer klimaat simuleerden. En onder diezelfde omstandigheden bleek de orkaan Gustav sneller in plaats van trager te gaan bewegen. Maar over het algemeen – dus als we de 22 orkanen als 1 groep benaderen – bleek de gemiddelde maximale windsnelheid per uur met zo’n 6% toe te nemen, terwijl ze 9% trager bewogen, terwijl de hoeveelheid regen gemiddeld 24% toenam.

Deze foto van orkaan Noru is gemaakt door astronaut Randy Bresnik. Afbeelding: NASA.

Simulaties
De onderzoekers trekken deze conclusies op basis van simulaties. Eerst simuleerden ze het weer zoals dat zich tussen 2000 en 2013 voordeed en waaruit de 22 bestudeerde orkanen voortkwamen. Vervolgens simuleerden ze die weerpatronen nogmaals, maar dan in een model dat uitging van een 5 graden Celsius warmer en aanzienlijk natter klimaat (iets wat onderzoekers tegen het einde van deze eeuw verwachten als we onze uitstoot niet terugdringen). De onderzoekers maakten een algoritme dat orkanen in de enorme hoeveelheid data die deze simulaties opleverden, kon detecteren en volgen. Uiteindelijk identificeerden ze in beide simulaties 22 stormen die grofweg op dezelfde manier ontstonden en met elkaar vergeleken konden worden.

Sowieso natter
“Wat wij ontdekt hebben doordat we naar meer dan 20 stormen hebben gekeken, is dat sommige stormen op de ene manier veranderen, terwijl anderen weer op een andere manier veranderen,” aldus Gutmann. “Er is zoveel variatie dat je niet één storm kunt bestuderen en de resultaten kunt extrapoleren naar alle stormen.” Maar één ding bleek wél voor alle orkanen te gelden: in een warmer en natter klimaat gooien ze veel meer water op aarde. Dat is iets waar we mogelijk op kunnen anticiperen.

De studie biedt ondanks de heldere conclusies genoeg handvaten voor vervolgonderzoek. Zo is tijdens de studie alleen gekeken hoe een specifieke storm er in een warmer klimaat uit zou zien. Er is dus niet gekeken hoe klimaatverandering van invloed is op de totstandkoming van stormen. Eerdere studies suggereerden dat er in de toekomst door veranderingen in de atmosfeer minder orkanen zullen ontstaan, maar dat de orkanen die ontstaan krachtiger zullen zijn. “Het is mogelijk dat grootschalige atmosferische veranderingen er in een toekomstig klimaat voor zorgen dat sommige van deze stormen nooit in staat zijn om te ontstaan,” aldus Gutmann. “Maar op basis van dit onderzoek krijgen we wel een idee van wat we kunnen verwachten van de stormen die ontstaan.”

Bronmateriaal

"Hurricanes: A bit stronger, a bit slower, and a lot wetter in a warmer climate" - National Center for Atmospheric Research

Afbeelding bovenaan dit artikel: NOAA / CIRA

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd