Klimaatverandering maakt arme landen nog armer en rijke landen rijker

Het BBP van de grootste vervuilers is met 10 procent gegroeid, terwijl de landen met de minste CO2-uitstoot hun BBP met 25 procent zagen afnemen.

Onderzoekers van de Stanford University hebben aangetoond dat het broeikaseffect de economische ongelijkheid de afgelopen vijftig jaar behoorlijk heeft vergoot. De mondiale temperatuur is sinds de jaren zestig steeds hoger geworden, als gevolg van de toenemende concentraties broeikasgassen in onze atmosfeer. En koele landen zoals Noorwegen en Zweden profiteren hiervan, terwijl de economische situatie in warme landen als India en Nigeria juist is verslechterd. De bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Economische situatie
In de studie brachten de onderzoekers de economische situatie in meer dan honderdvijftig landen in kaart. Met behulp van meer dan 20 klimaatmodellen bepaalden ze hoeveel elk land is opgewarmd door klimaatverandering en hoe hun economische situatie zou zijn geweest als de temperatuur niet was gestegen. Om dit nauwkeurig in beeld te brengen, berekenden de onderzoekers meer dan 20.000 mogelijkheden van wat de jaarlijkse economische groei van elk land zou kunnen zijn geweest zonder klimaatverandering.

Links: de landen waar het BBP toe- of afnam als gevolg van klimaatverandering tussen 1961 – 2010. Rechts: dezelfde informatie vanaf 1991. Afbeelding: Noah Diffenbaugh and Marshall Burke

Kloof
De onderzoekers kwamen tot een verontrustende conclusie. Zo blijkt dat de opwarming van de aarde tussen 1961 en 2010 de welvaart per persoon in de armste landen ter wereld met 17 tot 30 procent heeft verminderd. Daarnaast is de kloof tussen rijke en arme landen nu ongeveer 25 procent groter dan dat het geval zou zijn geweest zonder klimaatverandering. “Terwijl de grootste vervuilers hun BBP met 10 procent zagen groeien, nam deze met 25 procent af bij de landen die het minste uitstoten,” zegt onderzoeker Marshall Burke.

Reden

De onderzoekers toonden aan dat de economische groei door warmere temperaturen in koelere landen drastisch groeide, terwijl deze juist vertraagde in warmere landen. Maar waar ligt dat precies aan? “Gewassen doen het beter als de temperaturen niet te hoog, of te laag zijn,” legt Burke uit. “Ook mensen zijn bij matige temperaturen gezonder, en productiever op hun werk. Dit betekent dat in koude landen een beetje opwarming juist goed doet, terwijl het tegenovergestelde waar is op plekken die al heet zijn.” Uit de bevindingen blijkt bijvoorbeeld dat de Indiase economie nu 31 procent kleiner is dan het geval zou zijn geweest zonder klimaatverandering.

Hoewel de economische ongelijkheid tussen landen de afgelopen decennia al is toegenomen, suggereert het onderzoek dat de kloof minder groot zou zijn geweest zonder klimaatverandering. “Onze resultaten laten zien dat de opwarming van de aarde arme landen aanzienlijk armer heeft gemaakt dan ze zonder klimaatverandering zouden zijn geweest,” zegt onderzoeker Noah Diffenbaugh. “Tegelijkertijd zijn de meeste rijke landen nog rijker geworden.”

Bronmateriaal

"Climate change has worsened global economic inequality" - Stanford University

Afbeelding bovenaan dit artikel: pixel2013 / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd