‘Klimaatverandering is onmiskenbaar’

De temperaturen op aarde blijven stijgen. Gletsjers blijven smelten. De lucht wordt vochtiger. En de hoeveelheid ijs neemt af. En nog zijn er mensen die beweren dat klimaatverandering een mythe is. Wetenschappers bestudeerden de afgelopen decennia en concluderen dat de klimaatverandering levensecht is.

Waar de klimaatverandering door veroorzaakt wordt? Daar wil ook deze groep onderzoekers zich niet aan branden. De groep beperkt zich tot het in kaart brengen van de gevolgen die sinds de jaren ’80 onmiskenbaar optreden.

Uit hun gegevens blijkt dat de aarde de afgelopen 50 jaar warmer is geworden. Die resultaten onderschrijven de conclusies van het Intergovernmental Panel on Climate Change dat in 2007 stelde dat voor 90 procent zeker is dat er sprake is van een verandering van het klimaat.

De onderzoekers gebruikten gegevens van 303 wetenschappers uit 48 landen en smeedden daar één rapport van. Ze concluderen dat er tien punten zijn die overduidelijk wijzen op klimaatverandering:
1. Hogere temperaturen op het land
2. Hogere temperaturen op het water
3. De oceanen warmen op
4. Hogere temperaturen in de troposfeer
5. Hogere luchtvochtigheid
6. Het wateroppervlak warmt op
7. De waterspiegel stijgt
8. Er is minder ijs op zee te vinden
9. Er is minder permanente sneeuw
10. De gletsjers worden kleiner

Aan alle eisen is de afgelopen decennia voldaan. Volgens de onderzoekers is het dan ook zeker: er is sprake van een klimaatverandering. “Dit zijn indicatoren die zich uitstrekken van de top van de atmosfeer tot de diepste oceanen,” vertelt onderzoeker Peter Thorne. “En van deze indicatoren verwachten we dat ze in een warmere wereld gaan veranderen.

“Geen enkele analyse wijst erop dat het klimaat wereldwijd niet verandert. De conclusie is dan ook dat klimaatverandering onmiskenbaar optreedt.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd