“Klimaatverandering is geen groot maatschappelijk probleem”

Wat zijn de grootste maatschappelijke problemen? Volgens het Sociaal & Cultureel Planbureau is klimaatverandering voor veel Nederlanders geen groot maatschappelijk probleem.

Het SCP stelde verschillende vragen aan 1042 respondenten. Klimaatverandering wordt door slechts 1,5% van de ondervraagden genoemd als een groot maatschappelijk probleem. Dit percentage is de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd. Alleen vorig jaar was er een uitschieter naar 3%, wat werd veroorzaakt door de klimaattop in Parijs.

Gebruik van fossiele brandstoffen
Iets minder dan de helft van de Nederlanders vindt dat Nederland sneller dan nu het geval is het gebruik van fossiele brandstoffen moet verminderen. Minder dan de helft van de Nederlanders vindt dat er nog geen overtuigende bewijzen zijn dat het gebruik van fossiele brandstoffen een grote invloed heeft op het klimaat. Opvallend is ook dat bijna tachtig procent van de respondenten denkt dat de meeste mensen alleen maar overstappen op duurzame energie als hen dat niets extra kost.

Onafhankelijk van politiek instabiele landen
De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie wordt als noodzakelijk gezien, alleen lijkt het klimaat geen belangrijke reden te zijn. Een verminderde afhankelijkheid van het politiek instabiele Midden-Oosten en Rusland wordt door de respondenten vaker genoemd. Ook het feit dat fossiele brandstoffen “een keer opraken” is een goede reden om het verbruik te verminderen.

Nederland tegen de grootmachten
Veel respondenten merken op dat het weinig zin heeft dat het kleine Nederland zwaar inzet op het gebruik van hernieuwbare energie, terwijl landen als de VS en China op grote schaal fossiele brandstoffen blijven gebruiken.

Mannen versus vrouwen
Mannen, hogeropgeleiden en PvdA, GroenLinks of D66-stemmers hebben bovengemiddeld veel interesse in het energievraagstuk en denken er veel over te weten. Lageropgeleiden, vrouwen en vooral PVV-stemmers hebben weinig interesse in de verandering van energiebronnen.

Wantrouwen
Er is sprake van een gebrek aan vertrouwen in informatie over duurzame energie en energietransitie. 57% van de respondenten heeft weinig vertrouwen in de informatie van energiemaatschappijen (zoals Nuon en Eneco). 55% heeft weinig vertrouwen in ministeries en andere overheidsinstellingen. In wetenschappelijke onderzoeksinstellingen heeft 67% vertrouwen.

Zorg, vluchtelingen en bezuinigingen
Maar waar maken Nederlanders zich dan wel zorgen over? De drie meest gebruikte steekwoorden zijn zorg, vluchtelingen en bezuinigingen.

Rapport
Het hele rapport van het SCP is online te lezen (PDF).

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd