Klimaatverandering bevrijdt oude vervuilers

De vervuilende stoffen die onze grootouders in omloop brachten, steken door klimaatverandering weer de kop op.

Het werd als een doorbraak beschouwd toen enkele jaren geleden besloten werd om persistente organische verontreinigende stoffen – veel gebruikt in pesticiden – te bannen. Hierdoor zou het broeikaseffect wellicht verzwakt kunnen worden.

Te vroeg
Maar in een paper in het blad Nature Climate Change stellen wetenschappers dat we te vroeg gejuicht hebben. Het verleden haalt ons wederom in: de vervuilende stoffen steken anno 2011 de kop op.

WIST U DAT…

…de aarde mogelijk 100.000 jaar nodig heeft om te herstellen van klimaatverandering?

Niet veilig
De stofjes doen er namelijk decennialang over om te verdwijnen. Veel van de stoffen zitten gevangen in Arctisch zee-ijs. Jarenlang zaten ze daar veilig opgeborgen, maar door klimaatverandering smelt het ijs en kiezen de vervuilende stoffen het ruime sop. Ze belanden in de atmosfeer en verergeren het broeikaseffect.

Wetenschappers maken zich zorgen. Op dit moment slaat de klimaatverandering het hardst toe op de noordpool. Maar het is aannemelijk dat dat effect langzamerhand grip krijgt op steeds grotere delen van de wereld. De kans is groot dat de oude verontreinigende stoffen straks ontsnappen aan ijs, aarde en de oceanen en zo een enorme bijdrage leveren aan het broeikaseffect.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd